מאמר: סעיף 139 – קבלת מידע ממשכיר נכס

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

סעיף 139 לפקודה הוא הסעיף ההופכי לסעיף 138 לפקודה.

סעיף זה מטיל דרישה על בעל הנכס למסור מידע אודות השוכרים שלו.

הסעיף קובע:

"פקיד השומה רשאי למסור לאדם הודעה בכתב שבה יידרש להגיש תוך הזמן שנקבע בה ושלא יפחת משלושים יום לאחר יום המצאתה, דוח שיכיל את שמו של כל מתגורר או דייר היושב בביתו, במלונו או במוסדו ביום ההודעה, והיה יושב שם כל שלושת החודשים שקדמו לאותו יום, חוץ מהעדרים זמניים".

כלומר, סעיף זה קובע כי כל אדם (בשר ודם או תאגיד), במידה ונדרש, חייב למסור לפקיד השומה מידע על מי שמתגורר או דר ב:

·       ביתו.

·       מלונו.

·       מוסדו.

הסעיף קובע כי יימסר מידע אודות זהות אותו אדם, במידה ומתקיימים שני התנאים הבאים:

·       הוא מתגורר/דר שם ביום מסירת ההודעה.

·       הוא היה שם בשלושה חודשים שקדמו לאותו יום, חוץ מהעדרים זמניים.

הסעיף אינו קובע דרישה למסירת מידע כספי, אלא רק את זהות הדייר.

לגבי מידע כספי – יש לפקיד השומה ממילא סמכות לדרוש מאותו אדם לקבל מידע לפי סעיף 135(1) לפקודה.

עולות פה שתי שאלות.

השאלה הראשונה היא – האם אין לפקיד השומה ממילא סמכות לקבל מידע זה לפי סעיף 135(1) לפקודה.

התשובה לשאלה זו היא שהרישא של סעיף 135 לפקודה קובע כי המידע שיימסר הוא מידע שיסייע לפקיד השומה "להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם".

ככל שבעל הנכס מדווח על ההכנסות שלו כדין – זהות הדייר אינה משנה.

שנית – הסעיף אינו דורש כלל שתהיה לו הכנסה מאותו דייר.

במידה ומדובר בדייר שנמצא בנכס, ואינו משלם לבעל הנכס, הרי שסעיף 135 לפקודה לא יסייע לנו, שכן אין לבעל הנכס "הכנסה" מאותו הנכס.

השאלה השנייה שמתעוררת היא – מה יסייע המידע אודות זהות הדייר בנכס לפקיד השומה.

התשובה לשאלה זו היא שכאשר מדובר, למשל, בנכסים מסחריים/עסקיים – עצם הישיבה בנכס מלמדת על קיומו וניהולו של עסק.

פקיד השומה יכול לאתר, באמצעות סעיף זה, בעלי עסקים שלא מדווחים לרשויות המס אודות פתיחת עסקם וכן אינם מדווחים על הכנסתם.

 

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "דיוני שומה והליכי שומה".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/ds

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום, היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה