השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל בחודש ספטמבר 2013

תושבי חוץ –  המשך מימושים באג"ח ממשלתיות
 
אגרות חוב ומק"מ הנסחרים בת"א– בחודש ספטמבר מימשו תושבי חוץ נטו כ- 1.5 מיליארדי דולרים באג"ח ממשלתיות שהגיעו לפדיון (שחר ל-3 שנים); כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל. נתונים ראשוניים לחודש אוקטובר מצביעים על השקעות נטו של כ- 120 מיליוני דולרים באג"ח ממשלתיות. מאז חודש מאי 2013 מימשו תושבי חוץ 2.8 מיליארדי דולרים באג"ח הממשלתיות.
השקעות במניות ישראליות – בחודש ספטמבר תושבי חוץ השקיעו נטו בבורסה לני"ע בתל-אביב כ- 120 מיליוני דולרים, זאת לאחר מימושים נטו של כ-110 מיליונים באוגוסט.
במקביל תושבי חוץ השקיעו כ-580 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל, בעיקר בחברה אחת בענף הטכנולוגיה העילית.
נתונים ראשוניים לחודש אוקטובר מצביעים על השקעות נטו בהיקף של כ- 10 מיליוני דולרים במניות של חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בת"א. 
ההשקעות הישירות בישראל – ההשקעות הישירות במשק נטו, הסתכמו  בחודש ספטמבר בכ- 310 מיליוני דולרים, בעיקר בחברה אחת בענף הטכנולוגיה העילית.
 
 תושבי ישראל – השקעות של המוסדיים במניות זרות.
 
מניות – בחודש ספטמבר 2013 המשקיעים המוסדיים השקיעו נטו במניות זרות כ-540 מיליוני דולרים. במקביל, משקי הבית השקיעו נטו כ-170 מיליוני דולרים.
אג"ח – בחודש ספטמבר תושבי ישראל השקיעו נטו באג"ח זרות כ- 340 מיליוני דולרים. מזה המוסדיים השקיעו כ- 230 מיליונים. המגזר העסקי ומשקי הבית השקיעו נטו יחד כ-110 מיליונים.
ההשקעות הישירות בחו"ל – בחודש ספטמבר הסתכמו ההשקעות הישירות בחו"ל במימושים של כ- 20 מיליוני דולרים.
 

You may also like...

כתיבת תגובה