התייחסות בנק ישראל לצעדים התקציביים עליהם הודיע שר האוצר

בנק ישראל רואה חשיבות רבה בשמירה על יעד הגירעון שנקבע לתקציב 2014, 3% מהתוצר. לכן, ההחלטה ללוות את הביטול של העלאת מס ההכנסה על יחידים בהתאמה של תקרת ההוצאה ב-2014, כך שהשפעת המהלך כולו על הגירעון הנה ניטרלית, היא ראויה.

הגירעון התקציבי צריך להמשיך ולרדת בשנים הבאות, כפי שמשתקף ביעדים שאימצה הממשלה לשנים 2015 ואילך.  הצעדים עליהם הוחלט מעצימים את האתגר של עמידה ביעד הגירעון של 2.5 אחוזי תוצר כפי שנקבע לשנת 2015. עמידה ביעד זה תחייב צעדי מדיניות בהיקף ניכר, היות ועלות התוכניות עליהן החליטה הממשלה כבר גדולה מרמת הוצאות שתאפשר עמידה ביעד.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה