אגף שוק ההון קנס את הכשרה חברה לביטוח בע"מ ב- 420,000 ₪ בעקבות כשלים במערך השקעות

אגף שוק ההון הטיל קנס בסך 420,000 ₪ על הכשרה חברה לביטוח, בעקבות כשלים שהתגלו בביקורת על מערך התפעול והבקרה בתחום ההשקעות בחברה.

הביקורת שערך האגף בחנה תהליכי השקעות ומערכים תומכים בחברה, יישום הוראות דין וקיומה של תשתית ארגונית לניהול השקעות, תוך התמקדות בבחינת הממשל התאגידי ומערכי תפעול ובקרה הנוגעים למערך השקעות. הכשלים שנמצאו בפעילות החברה כללו, בין היתר, ניתוח חסֵר טרם קבלת החלטות השקעה ובקרה לקויה אודות חריגה ממגבלות השקעה. לאור ממצאי הביקורת, הוטלו על חברת הביטוח עיצומים כספיים בסך 420,000 ש"ח.

בעקבות הביקורת פעלה החברה לתקן את הליקויים שנמצאו באמצעות השלמת נהלים וחיזוק תהליכי פיקוח ובקרה.

You may also like...

כתיבת תגובה