אושר בטרומית: תישלל גמלת הבטחת הכנסה לאסירים ביטחוניים ששוחררו בעקבות משא ומתן מדיני או החזרת חטופים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שלילת הזכאות לדמי הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה עקב השתתפות בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל, תושביה ואזרחיה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 , של חבר הכנסת יריב לוין (הליכוד ביתנו) וקבוצת חברי הכנסתההצעה נועדה לשלול את הזכאות לגמלאות לפי חוק הבטחת הכנסה ולפי חוק הביטוח הלאומי, מאדם שהורשע בביצוע עבירת ביטחון, שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, ובשל כך נגזרו עליו עשר שנות מאסר לפחות, בעד התקופה שנגזר עליו לשהות במאסר וזאת אף אם שוחרר מהמאסר בטרם ריצה את כל התקופה, בין בשל קבלת חנינה ובין בשל קיצור אחר של מאסרו. בתום התקופה האמורה, במידה ואדם כאמור היה זכאי לגמלה, תופחת הגמלה ב-50%, כפי שקורה כיום.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מדינת ישראל מתמודדת מזה שנים ארוכות עם התופעה הקשה של אזרחים ישראלים ותושבי קבע המשתתפים בפיגועים, פעולות טרור ופעולות חבלניות. בד בבד, נאלצה ישראל לבצע מספר פעמים שחרור מוקדם של אסירים ביטחוניים לרבות תושבי קבע.מצב בו אסיר ביטחוני משוחרר טרם ריצוי תקופת מאסרו, בין היתר במסגרת עסקאות הנעשות עם ארגוני טרור, ובה בעת מקבל כתוצאה משחרורו המוקדם הטבות וכספים מקופת המדינה הוא מצב אבסורדי אשר אין להשלים עמו."ח"כ יריב לוין: " אין דרך אחרת להגדיר את המציאות ההזויה שבה רוצחים שמשוחררים טרם המועד, לא מתוך החלטת המערכות האמונות על כך אלא בשל מקרים כמו הסכמים לאחר חטיפות, או בעקבות החלטות שקשורות לתהליכים מדיניים, מקבלים גמלת הבטחת הכנסה. והינה מדינת ישראל לא רק שמשחררת אותם, אלא מעניקה להם גם הטבות.ח"כ עיסוואי פריג' (מרצ): הכנסת הזו כל הזמן חושבת איך להחמיר ענישה נגד ערבים. אני שותף לזה שצריך לשמור על ביטחון המדינה אבל נוצר מצב שהח"כים מתחרים בניהם לבטל זכויות של ערבים. כל השיטות שאתם מחפשים לתת עוד מכה ולשלול עוד זכויות, זה פסול ושערורייתי.54ח"כים תמכו ו 22 התנגדוההצעה תועבר לוועדת העבודה הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה

You may also like...

כתיבת תגובה