אושר לקריאה שנייה ושלישית : בוטל מאסר החייבים בישראל

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את  הצעת חוק של ח"כ מירב מיכאלי ו-77 ח"כים נוספים אשר

הציעו לבטל את האפשרות לאסור אדם, כאמצעי לגביית חובו בהוצאה לפועל.


מאסר החייבים בוטל בהוראת שעה שנחקקה בשנת 2008, (למעט תיקי מזונות). הצע"הח כפי שאושרה היום, מבטלת לחלוטין את האפשרות לעצור חייב כאמצעי לחץ לתשלום חובותיו. לצד ביטול המאסר, החוק מקנה לזוכה כלי אכיפה חלופיים שמאפשרים לזוכה לבקש להטיל על החייב ביניהן: הגבלות להחזיק דרכון; עיכוב יציאה מהארץ; הגבלת החייב מלהשתמש בכרטיס אשראי; הגבלת החייב להחזיק רישיון נהיגה ועוד.
הצעת החוק הממשלתית אשר הוצמדה להצעת החוק הפרטית של ח"כ מיכאלי קובעת, כי יוקם מרשם חייבים משתמטים שיהיה פתוח לציבור. מאגר החייבים יפורסם באינטרנט. המאגר יכיל חייבים אשר סך חובותיהם עולה על 10,000 ₪ ורשם ההוצאה לפועל קבע כי החייב מסוגל לשלם את חובו ואולם החייב משתמט מתשלום.


נציגי משרד המשפטים חזרו בהם מכוונתם המקורית להותיר את מאסר החייבים על חייבים חובות אזרחיים לרשויות המדינה. כך שמאסר החייבים נותר רק על חייבי דמי מזונות.


כאמור, הוועדה אישרה היום את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

You may also like...

כתיבת תגובה