אושר סופית: במקרים בהם בת הזוג אינה מסוגלת לטפל ברך הנולד מחמת מוגבלות או מחלה, יוענקו דמי לידה לבן הזוג

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 155), התשע"ד-2014 של ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) וקבוצת חברי כנסת.מוצע לתת תשלום מיוחד בגובה דמי לידה לבן זוגה של אישה שנקבעה לה דרגת אי כושר בשיעור של 100% ושניתן לה אישור רפואי שלפיו היא אינה מסוגלת לטפל בילדה. גובה התשלום ואופן ביצועו ייקבעו בתקנות. במצב בו האישה שאינה מסוגלת לטפל בילדה כאמור היא הורה עצמאי יינתן לה תשלום מיוחד בגובה ובאופן שייקבע בתקנות.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק הביטוח הלאומי, בנוסחו כיום, אינו מאפשר השלמת הזכאות הקיימת בחוק עבודת נשים באמצעות הענקת דמי לידה לבן הזוג במקרים בהם בת הזוג אינה זכאית לדמי לידה מלכתחילה ובכך, בעצם, מעקר מתוכן את הזכאות האמורה במקרים אלו.חוסר ההלימה שבין הוראות חוק הביטוח הלאומי לחוק עבודת נשים מהווה פגיעה בזכות לביטחון סוציאלי ולקיום בכבוד של אותן משפחות, ואף אינו עולה בקנה אחד עם טובת הילד ועם הוראות האמנה בדבר זכויות הילד.יוזמת החוק ח"כ קארין אלהרר: "הצעת החוק נראית כמו פסיק קטן בספר החוקים של מדינת ישראל ומרבית תושבי המדינה כלל לא ירגישו את השינוי, אולם עבור אותה קבוצה מוחלשת שאליה כיוונו בהצעת החוק, הדבר עושה מהפכה במהפכה של ממש שתאפשר להם לממש את זכותם ותשוקתם להורות ואני מבקשת להודות לכם בשמם."בקריאה שנייה תמכו בהצעה 35 ח"כים ללא מתנגדיםבקריאה שלישית תמכו בהצעה 35 ח"כים ללא מתנגדים

You may also like...

כתיבת תגובה