אושר סופית: הביטוח הלאומי יוכל שלא לגבות חובות של נפטר מבני משפחתו

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 151), התשע"ד-2014. ההצעה נידונה בוועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ (הליכוד ביתנו).ההצעה נועדה לאפשר לעובד המוסד לביטוח לאומי שהמנהלה הסמיכה לכך, להפעיל שיקול דעת ולהחליט כי המוסד לא יגבה חוב של דמי ביטוח שחייב מבוטח שנפטר, גם כאשר קיימת מכוח הנפטר זכאות לגמלת שארים או תלויים.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "החוק קובע כי בנסיבות שבהן נפטר מבוטח בלי שקיימת מכוחו זכאות לגמלת שאירים או תלויים, לא יהיה המוסד לביטוח לאומי זכאי לגבות חוב של דמי ביטוח שהמבוטח שנפטר היה חייב בהם בעד עצמו. הניסיון הרב שנצבר במוסד ביישום הוראות הסעיף האמור מלמד כי גם בנסיבות שבהן נפטר מבוטח וקיימת מכוחו זכאות לגמלת שאירים או תלויים, יש מקום לא לגבות חוב של דמי ביטוח"בקריאה שנייה תמכו 60 ח"כים ללא מתנגדיםבקריאה שלישית תמכו 58 ח"כים ללא מתנגדים

You may also like...

כתיבת תגובה