אושר סופית: מועמד לעבודה יקבל תשובה מהמעסיק תוך שבועיים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014 של ח"כ חיים כץ.

מוצע לקבוע כי מעסיק ימסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה – אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון. כמו כן המעסיק ימסור הודעה על אי קבלתו לעבודה של מועמד – לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון. לפי המוצע ההוראות האמורות לא יחולו על עבודות שתקופת העבודה בהן אינה עולה על 30 ימים, עבודה בענף ההסעדה ועל עבודה אצל מי שהמעסיק לא יותר מ-25 עובדים. שר הכלכלה הוסמך, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע חריגים נוספים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשוק העבודה המודרני ישנם מועמדים רבים המגישים מועמדותם על כל משרה פוטנציאלית. משכך, ברבות השנים נוצרה זילות במעמדו של המועמד לעבודה תוך התעלמות מוחלטת מחובות מוסריות בסיסיות של המעסיק כלפי המרואיין בנוגע לסיום ראיון העבודה או הליך המיון. כך, לעיתים רבות מוצאים עצמם המועמדים לעבודה ממתינים עד בוש לקבלת תשובה שלילית או חיובית ולחילופין ממתינים ליצירת תקשורת כלשהי מצידו של המעסיק הפוטנציאלי ואף יעצרו חיפוש עבודה אחרת על מנת שלא להחמיץ את ההזדמנות למשרה שבה חשקו, דבר שפעמים רבות מביא לאובדנן של משרות פוטנציאליות אחרות."

יוזם החוק ויו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ חיים כץ: "זו הצעה מספר 177 שוועדת העבודה והרווחה מעבירה בקדנציה וחצי, שנגעו באוכלוסיות הכי חלשות.

לפעמים הבן אדם מחכה לתשובה וכאילו כלום. לפעמים הוא גם לא הולך לראיונות אחרים. ההצעה מבקשת לחייב את המעסיקים לתת תשובה לבן אדם באשר הוא בן אדם. הגיע הזמן שלא יתייחסו לעובדים כחפצים אלא כבני אדם והמינימום זה לתת תשובה למישהו שראיינו אותו".

בקריאה שנייה תמכו בהצעה 14 ללא מתנגדים.

בקריאה שלישית תמכו בהצעה 12 ללא מתנגדים.

You may also like...

כתיבת תגובה