אושר סופית: פטור מביטוח לאומי ודמי בריאות בחודשיים שלאחר השחרור מהצבא

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 160) (פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים), התשע"ה-2014– של חבר הכנסת אלעזר שטרן.

מוצע לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בחודשיים הראשונים שלאחר סיום השירות את מי ששירת שירות סדיר לתקופה של לפחות שני שלישים מהתקופה בה הוא מחויב לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, ובלבד שלא שוחרר בגלל אי התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה, או את מי ששירת במשך תקופה של שנתיים לפחות בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי בהתנדבות. מוצע להחיל את החוק על תשלום דמי הביטוח המגיעים מיום תחילת החוק ואילך.

ח"כ שטרן אמר בקריאה הקודמת: מטרת ההצעה היא להקל את תהליכי הקליטה באזרחות של חיילים משוחררים. חייל משתחרר ועוד לפני שהוא מבין לאן הוא בא נוחתים עליו שני חובות של ביטוח לאומי וביטוח רפואי.

בקריאה שנייה תמכו 14 ללא מתנגדים.

בקריאה שלישית תמכו 16 ללא מתנגדים.

You may also like...

כתיבת תגובה