דוח ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי לשנת 2012

המוסד לביטוח לאומי פרסם את הדו"ח על ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2012.

בשנת 2012 הייתה צמיחה כלכלית נאה בסביבה מאקרו-כלכלית יציבה מבחינת המדיניות התקציבית ויציבות המחירים, להוציא את עליית מחירי הדיור והנדל"ן, שניזונים מריביות נמוכות בישראל ובמקומות אחרים. יש סימנים לכך שבשנת 2012 היה שיפור מסוים במצב העוני והאי-שוויון הכלליים, ובפרט של צעירים ושל משפחות קטנות עד בינוניות. מאידך הייתה החמרה במצב העוני של זקנים. עקב שינויים גדולים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסקר ההוצאות של 2012 (בהשוואה לדוח של 2011), שעליו נשען דוח ממדי העוני והפערים החברתיים, ראוי להתייחס השנה במשנה זהירות לתוצאות בדבר השינויים בממדי העוני.

השיפור הכללי מהווה צעד בכיוון הנכון, אם כי נראה שלא שיפר את מצבם של קשישים.

לפריסת מענק העבודה לכלל אזורי הארץ הייתה בוודאי השפעה חיובית על צמצום ממדי עוני והאי-שוויון, בפרט בקרב עובדים צעירים עם ילדים ובקרב עובדים מבוגרים, אך הפוטנציאל של כלי זה עדיין לא מוצה במלואו.

הקיצוץ בקצבאות הילדים שבוצע ב-2013 (ושהשפעתו עדיין לא באה לידי ביטוי בדו"ח זה) מהווה צעד מנוגד למאמצים של הפחתת העוני. לכן מתבקש, במיוחד לאור השיפור המסתמן במצב הגירעון בתקציב המדינה על פי דיווחי האוצר, אך גם בלעדי שיפור כזה, להמשיך במאמצים בכיוון הפחתת המצוקה החברתית, במיוחד בקרב ילדים ומשפחותיהם, שממדי העוני בקרבם גבוהים במיוחד.

החלטת שר הרווחה, ח"כ מאיר כהן, להקים וועדה למלחמה בעוני, שבראשה עומד מר אלי אללוף, תסייע לממשלה בגיבוש מספר רעיונות בעלי עוצמה מספקת, שיוכלו להביא לצמצום ממדי העוני והאי-שוויון.

מספר צעדים מבין צעדים נוספים שעשויים לקדם את מטרת צמצום העוני באופן משמעותי הם:

·       עיגון בחקיקה של יעדים כמותיים לצמצום הדרגתי של חומרת העוני והיקפה

·       מחויבות ממשלתית ארוכת טווח להשגת היעדים

·       הגדלת השכר לעובדים בעלי מיומנויות מועטות וחיוב לשלם יותר מכך למי שמיומן יותר

·       שיפור קצבאות הקיום למי שאינו מסוגל לפרנס את משפחתו, במיוחד בקרב משפחות גדולות

·       עידוד יציאה לעבודה בעזרת קצבאות תוך שילוב מענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"( משופר

·       מימון פרוגרסיבי של המשאבים הדרושים למאבק בעוני

 

להלן קישור לדו"ח שפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי

You may also like...

כתיבת תגובה