דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2014

במטרה לאפשר את קבלת האישורים הרלוונטים לדוחות השנתיים לשנת 2014 והיערכות מתאימה, החליטה רשות המסים החליטה על דחיית מועד להגשת הדוח השנתי ליחידים כמפורט הלן:

דחיית המועד להגשת דוח שנתי מקוון ליחיד במס הכנסה:

לגבי יחידים החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון למס הכנסה לפי סעיף 131(ב2) הוחלט לדוחות את מועד הגשת הדו"ח עד ליום שלישי ה- 30/06/2015.

דחיית מועד הגשת דוחות ליחידים שלא חייבים בהגשת דיווח מקוון במס הכנסה:

לגבי יחידים החייבים בהגשת דוח שנתי במס הכנסה אך אינם חייבים בהגשת דיווח מקוון, הוחלט לדחות את מועד הגשת הדו"ח עד ליום ראשון ה- 31/05/2015.

 

 

לחץ כאן לפרסום רשות המסים

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה