דחיית המועד לדיווח ותשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ של ה – 15.1.2015

1. בהמשך להודעה שבנדון, הרינו לעדכן כי לנישומים/עוסקים שתיקם מתנהל באזור ירושלים, צפת וטבריה, בהם שררו תנאי מזג אויר קיצוניים שלא אפשרו הגעה למקום העבודה, תינתן ארכה למועדי הדיווח והתשלום של מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ של מועד 15.1.2015 עד ליום 19.1.2015, וזאת ללא צורך בהגשת בקשה לדחייה.

2. לגבי נישומים/עוסקים שתיקם מתנהל באזורים שאינם מנויים בסעיף 1 לעיל, ניתן להגיש את הבקשה לקבלת דחייה כאמור בהודעה מיום 12.1.2015.

You may also like...

כתיבת תגובה