הגשת תביעות בשל נזק עקיף במבצע 'צוק איתן' תתאפשר עד 15.1.2015

עד כה הוגשו כ- 17,500 תביעות, הטיפול בכ-9,300 תביעות כבר הושלם ובעלי עסקים כבר קיבלו את כספי הפיצויים.

מנהל רשות המסיםמשה אשר, הורה על מתן ארכה להגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם בעקבות מבצע 'צוק איתן' לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות עד ליום חמישי, כ"ד בטבת תשע"ה 15.1.2015  במקום 10.12.14.

מאז חודש אוגוסט, עת פורסמו התקנות המסדירות את תשלום הפיצויים ועד עתה הוגשו כ-17,500 תביעות. למרות הכמות הגדולה של התביעות שכבר התקבלו במשרדי קרן הפיצויים, בהשוואה לסבבי לחימה קודמים (במבצע 'עופרת יצוקה' הוגשו כ- 12,000 תביעות ובמבצע 'עמוד ענן' הוגשו כ-14,000 תביעות), החליט מנהל הרשות להורות על מתן ארכה, בין השאר, בעקבות פניות שהתקבלו מארגונים ציבוריים וממייצגים של עוסקים בדרום.

רשות המסים הקימה ברמת גן מוקד מיוחד הנותן מענה מקצועי ויעיל לטיפול בתביעות. כאמור, עד כה הוגשו 17,500 תביעות ומדי יום מתקבלות מאות רבות של תביעות שנבדקות ומטופלות. הטיפול בכ-9,300 תביעות כבר הושלם ושולמו פיצויים. בנוסף, קרן הפיצויים העבירה מקדמות לאחר הגשת תביעה לכ-1,600 בעלי עסקים שהגישו תביעתם כדין והן בשלבי בדיקה ובחינה שונים, כגון: צורך בהמצאת אישורים ואסמכתאות נוספים. יתר התביעות שעדיין מצויות בטיפול הינן תביעות חדשות מהשבועות האחרונים

יתרה מזאת, כזכור, בשל הימשכות הלחימה במבצע 'צוק איתן' הוחלט לראשונה לאפשר לבעלי עסקים שניזוקו לקבל חלק מכספי הפיצויים כמקדמה עוד טרם הגשת תביעה, באמצעות הגשת בקשה למקדמה בהליך מהיר ופשוט. הטיפול בכל הבקשות למקדמות שהוגשו, כ-3,000 במספר, הושלם והכספים הועברו לניזוקים.

סה"כ שילמה קרן הפיצויים לבעלי עסקים בדרום למעלה מ-480 מיליון ₪ בגין תביעות ומקדמות לנזק עקיף.

לקבלת מענה לשאלות בדבר הזכאות להגשת תביעה, אופן הגשתה, מידע ופרטים נוספים, ניתן לפנות למרכז המידע הטלפוני של מוקד הפיצויים לנזק עקיף – 4954* (כוכבית מסים) או בטלפון: 02-5656400 בין השעות 8:30 – 18:00. כמו כן, ניתן לפנות בדוא"ל nezekakif@taxes.gov.il  או בפקס 076-8093570.

פרטים נוספים באתר הרשות
http://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/ZukEitan2014.aspx
   

 

You may also like...

כתיבת תגובה