הודעה למעסיקים עובדים במשק בית

מועד הדיווח והתשלום בעבור עובדים במשק בית בעד התקופה אפריל עד יוני 2014 חל ב-20.7.2014.

את הדיווח והתשלום יש לבצע באמצעות:

  • השובר בפנקס הדיווחים שנשלח אליכם בחודש אפריל 2014.

    יש להקפיד על מילוי השובר מ- 2 צדדיו.

 

חובת מילוי פרטי עובד:

לידיעתכם, על פי החוק חייב המעסיק למלא בפנקס הדיווח והתשלום את כל פרטי העובד: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות ושנת לידה (אם העובד תושב חוץ יש למלא את מספר הדרכון).

דיווח לתקופה זו, שיועבר אלינו בלי פרטי העובד, ייחשב כאילו לא הוגש. אי-רישום פרטי העובד, או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.

כמו כן, אם קרה לעובד מקרה המזכה אותו בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק, או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי הביטוח הלאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות שולמו לעובד בשל אותו מקרה.

You may also like...

כתיבת תגובה