הודעה לציבור העוסקים- סכום הדוחות להחזר מס תשומות

הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי לא חל שינוי בסכום הדוחות להחזר מס תשומות בהתאם לתקנה 23 (ג) לתקנות מע"מ.

לפיכך, הסכום של דוחות להחזר מס תשומות שניתן להגיש בבנקים נותר ללא שינוי ועומד על 18,805 ₪.

למען הסר ספק נבהיר כי בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 18,805 ₪, יש להגיש במשרד מע"מ בו מנוהל התיק.

עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון. אולם, מייצג כמשמעותו בסעיף 143 א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שע"ם, יוכל להזין  דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בדיווח התשומות שהם כוללים.

תוקף האמור לעיל הינו עד לתאריך 31.12.2015.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד מע"מ בו מנוהל תיקך.

You may also like...

כתיבת תגובה