הודעות רשות המסים -מתן אורכה נוספת למועדי הגשת בקשות להסדרי מעבר ומסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות'

לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב,

בהמשך למבזק מס מיום 26 ביוני 2014 ביחס להודעת רשות המסים – מתן אורכה נוספת למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים, הרינו להביא לידיעתכם כי פורסמו על ידי רשות המסים שתי הודעות חדשות לאחרונה כדלקמן:

ביום 15 בדצמבר 2014 פורסמה הודעה בדבר אורכה נוספת למועד הגשת הבקשות להכלל בהסדרי המעבר (להלן: "הסדר המעבר") לנאמנות נהנה תושב ישראל עד ליום 30.6.2015.

ביום 25 בדצמבר 2014 פורסמה הודעה בדבר אורכה נוספת למועד מסירת ההודעות בטפסים 147 ו- 154 (להלן: "ההודעות") ביחס לנאמנות קרובים שהוקמה לפני 1.1.2014 וזאת עד ליום 30.6.2015 או עד מועד החתימה על הסדר מעבר לנאמנות, כמוקדם. יודגש כי, אם ניתנה לנאמנות אורכה להגשת הדוח השנתי, מועד הגשת ההודעות יהיה במועד הגשת הדוח השנתי או עד מועד החתימה על הסדר מעבר לנאמנות, כמוקדם, אולם בכל מקרה יש למסור את ההודעות לא יאוחר מיום 31/12/2015.

בחירת מסלול המיסוי של נאמנות קרובים יעשה ע"י הנאמן באותו המועד בו הוא מגיש את ההודעות וזאת במסגרת טופס 154. באם לא נבחר מסלול יראו את הנאמן כמי שבחר במסלול של חיוב במס בשיעור 30% במועד החלוקה.

להורדת ההודעה ביחס להסדר המעבר בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת ההודעה ביחס לטפסי נאמנות קרובים בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

 

רונית עזר, רו"ח

טל': 03-7106658

Ronit.Ezer@il.gt.com

 

אמיר בר-אור

טל': 03-7106684

Amir.baror@il.gt.com

 

מחלקת המסים תשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזק מס זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.

את שאלותיכם ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Tax@il.gt.com או לפקס 03-7106680.

You may also like...

כתיבת תגובה