הוצאות מחיה לשנת 2014 להצהרת הון

הנתונים בטבלאות הוצאות המחיה מבוססים על הוצאות שנתיות ממוצעות של משפחות עירוניות. )מבוסס על סקר הוצאות המשפחה שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

אוכלוסיית הסקר מייצגת את כל המשפחות )שכירים ועצמאים(, ביישובים עירוניים שגרו ביישובים עירוניים מסוגים שונים:

 בערים גדולות : תל-אביב, ירושלים וחיפה.

 ביישובים עם אוכלוסייה וותיקה.

 ביישובים עם אוכלוסייה חדשה.

 ביישובי מיעוטים.

בשורה הראשונה של הטבלה מופיעות ההוצאות הממוצעות למשפחה על פי מספר הנפשות )בלי התייחסות להכנסות המשפחה(.

החל מהשורה השנייה – יופיעו ההוצאות הממוצעות על פי עשרוני הכנסה כספית למשפחה ברוטו )מחולקים לטורים על פי מספר נפשות(.

 

לחץ כאן לקובץ הסבר הוצאות המחיה לשנת 2014

 

 

 

רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשבילכם

 

You may also like...

כתיבת תגובה