החזר כספי לחלק מבעלי המניות בחברות ששלמו קנס או עיצום כספי בגין איחור בהגשת דוח שנתי

מנהל רשות המסים, משה אשר, אימץ את המלצות צוות של עובדי הרשות שפעל בשיתוף עם הלשכות המקצועיות והורה,  להפחית ואף לבטל, בנסיבות מסוימות, את הקנס או העיצום הכספי שהוטלו בגין איחור בהגשת דוחות שנתיים, לשנים 2010 – 2012, על יחידים בעלי מניות בחברות. סה"כ יוחזר/יופחת  במסגרת המהלך סכום של כ- 13 מיליון ₪.

הצוות מצא, בין היתר, כי בתהליך מתן ארכות ברשות המסים היו כללים מסוימים לעניין בעלי שליטה בחברות שלא היו ברורים דיים. בשל כך הוטלו עיצומים כספיים או קנסות גם במקרים בהם רשות המסים הייתה מוכנה עקרונית לאשר ארכה להגשת הדו"ח.

הצוות בחן את תהליכי העבודה בהם מוטלים עיצומים כספיים על נישומים שהגישו באיחור דוחות ניכויים ו/או דוחות שנתיים ליחידים במס הכנסה והמליץ על שורת צעדים לבניית תהליך עבודה שקוף וברור. חלק מהצעדים יושמו וחלקם יופעלו בעתיד הקרוב.

המלצות הצוות הביאו לצמצום משמעותי בכמות העיצומים הכספיים המוטלים על בעלי שליטה בגין איחור בהגשת הדוח השנתי.

כאן המקום לציין כי בימים אלה מקדמת הרשות חקיקה במסגרתה תהיה הפחתה משמעותית בסכומים של העיצומים המוטלים בגין כל חודש איחור.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה