הצעת חוק נתוני אשראי עברה כעת בוועדת השרים

שר האוצר, משה כחלון: " מצב שבו 3 בנקים מחזיקים בכ-70% מהאשראי במשק הבנקאי הוא מצב שאינו מתקבל על הדעת" 

שרת המשפטים: " מתחילים לחשוב חיובי. הקמת המאגר תאפשר איסוף אינדיקציות חיוביות, אשר יעודדו מתן הלוואות לעוד משקי בית בישראל"

הצעת חוק נתוני אשראי של שרת המשפטים, איילת שקד, לה היה שותף שר האוצר, משה כחלון, עברה כעת בוועדת השרים.

הצעת החוק מהווה נדבך נוסף ומשלים לחוק אשראי הוגן, אשר עבר במליאה ראשונה בכנסת, במטרה לפתוח את שוק האשראי הריכוזי ולצמצם פנייתם של לווים לשוק האפור. הצעת החוק היא פרי המלצותיה של הועדה לשיפור המערכת לשיתוף בנתוני אשראי אשר מצאה כי הנפגעים העיקריים כיום, מהעדרה של מערכת אפקטיבית לשיתוף בנתוני אשראי, הם משקי בית ועסקים קטנים- המגזר הקמעונאי.

כיום, עיקר המידע אודות הלקוחות מצוי בקרב הבנקים הגדולים במשק, דבר המקנה להם יתרון תחרותי משמעותי ומעכב את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי. הגברת השיתוף בנתוני אשראי בין נותני האשראי השונים, צפויה לקדם תחרות בין מלווים על מתן אשראי, להגדיל את היקף האשראי המוצע ללקוחות ולשפר את תנאי האשראי עבור צרכני אשראי רבים.

אי לכך, הצעת החוק החדשה מבקשת להקים מאגר נתוני אשראי מרכזי, באחריותו של בנק ישראל, אשר יכיל נתונים על משקי בית ועסקים קטנים. את הנתונים למאגר יספקו הגופים הפיננסיים ואף גופים ציבוריים כגון לשכת ההוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, ומערכת בתי המשפט.

המאגר יהווה כלי לבחינת הסיכונים במתן אשראי ללקוחות ואף יסייע באיתור לקוחות פוטנציאליים להלוואה. חדשנותו של החוק היא בשינוי המצב הנוכחי, שהרי כיום המידע הנאסף על לקוחות בידי לשכות האשראי, מספק בעיקר אינדיקציה שלילית על הלקוחות, ולכן ביחס לרוב האנשים שנאסף עליהם מידע בלשכות האשראי, מוביל המידע לסירוב של נותני האשראי להעניק אשראי לאותו לקוח.

על מנת לפתח את שוק האשראי ולהביא לכך שדירוג אשראי של לקוחות יהווה פלטפורמה למתן אשראי זול יותר ולשיפור תנאי האשראי הניתן לאדם, מציעה הצעת החוק לשנות את ההסדר הקיים ולהרחיב את היקף המידע הנאסף לצורך הערכת הסיכוי שלקוח יעמוד בתשלומים.

בנוסף, מתוך הרצון לאזן בין הגשמת תכלית המערכת לשיתוף נתוני אשראי לבין ההגנה על זכות הפרטיות הוכנה הצעת החוק באופן המייצר איזון בין מטרות הצעת החוק לבין שמירת הזכות לפרטיות.​

שר האוצר, משה כחלון: "אישור החוק הוא צעד חיוני ליישום הרפורמה בבנקים. חוק נתוני אשראי הוא ציר מרכזי למסקנות ועדת שטרום שצפויות להתפרסם בקרוב. אישור החוק הינו צעד משלים להפרדת חברות האשראי מהבנקים ומתן אשראי חוץ בנקאי. עקב חוסר התחרות נגרם נזק לצרכנים שנושאים בעלויות גבוהות מהמקובל. עד כה עיכבו הבנקים הגדולים את העברת החוק בטענות שונות ומשונות שעתה נבדקו ונדחו."

שרת המשפטים, איילת שקד: "מתחילים לחשוב חיובי. הקמת המאגר תאפשר איסוף אינדיקציות חיוביות, אשר יעודדו מתן הלוואות לעוד משקי בית בישראל. הצעת החוק היא צעד נוסף בייעול ושיפור השירות ללקוחות הישראליים. הקמת המאגר מקדמת את כניסתם של נותני אשראי נוספים ובכך תייצר תשתית לעידוד תחרות בריאה יותר בשוק הישראלי, תביא לשיפור תנאי האשראי, תגדיל את היצע האשראי ללקוחות וחשוב לא פחות, תצמצם פניית לווים מלקחת הלוואות בשוק האפור".

You may also like...

כתיבת תגובה