ועדת הכספים אישרה את הצעת שר האוצר ורשות המסים המקנה הטבות מס למשקיעים באמצעות הבורסה בחברות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח

השקעה בחברות מו"פ באמצעות הבורסה תיחשב הוצאה שוטפת המותרת בקיזוז * בעלי שליטה בחברות מו"פ יוכלו לשלם מס של 25% על עליית ערך אופציות במקום מס של עד 48%.

ועדת הכספים אישרה היום את הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון ורשות המסים המקדמת השקעות בחברות שייסחרו בבורסה בישראל, ואשר פועלות בתחום המחקר והפיתוח, וזאת באמצעות הטבות מס. ההצעה מעודדת גם את פעילות הבורסה הישראלית, באמצעות תימרוץ החברות להנפיק מניות בישראל. הוראת השעה תחול למשך שלוש שנים ותיכנס לתוקפה החל מה-1 ביולי 2016.

התזכיר מבוסס על עבודתה של הוועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, שהוקמה על ידי הרשות לניירות ערך וחבריה כללו נציגים של רשות המסים, משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הרשות לניירות ערך ביקשה לקדם את תעשיית ההיי-טק ולגרום לכך שהבורסה בישראל תהיה אלטרנטיבה יעילה לגיוסי הון של חברות אלה, בייחוד בחברות היי-טק בינוניות בשלב ה-Growth.

עיקרו של התזכיר במתן הקלות מס, והוא מאפשר, בין היתר, החזקה של כמה קופות גמל בקרנות נאמנות פטורות בשיעור שאינו עולה על 75% (במקום 50% היום). קרנות אלה יהיו קרנות היי טק נסחרות במודל של קרנות נאמנות סגורות, אשר יהיו רשאיות להשקיע חלק מן הסכום שיגוייס מן הציבור בניירות ערך של חברות הייטק לא נסחרות.

עוד מוצע בתזכיר, לקבוע בהוראת שעה כי עלות ההשקעה במניות אשר נרכשו במסגרת הנפקה לציבור של חברת מחקר ופיתוח תוכר במועד ההשקעה כהפסד הון בר קיזוז (במקום להכיר בהשקעה זו כעלות במועד מכירת המניות). לפיכך, השקעה במניות בחברת מו"פ, עד לגובה של 5 מיליון ש"ח, תוכר למשקיע כהפסד הון בשנת המס או בשנות המס העוקבות – עד שלוש שנים משנת ההשקעה.

כן מוצע בתזכיר לקבוע, כי תינתן אפשרות ליחידים בעלי שליטה בחברות מו"פ, להתחייב במס על עליית ערך האופציות שהתקבלו בידיהם טרם רישום החברה בבורסה, ממועד הרישום כאמור ועד מועד המימוש במסלול רווח הון, קרי במס בשיעור של 25% ולא במס בשיעור שולי המגיע עד 48%.

 

 

רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשבילכם

You may also like...

כתיבת תגובה