חוברת חדשה: הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי בארגונים אחרים

כדי לסייע למבוטחים במיצוי זכויותיהם, הפיק הביטוח הלאומי חוברת חדשה "הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים"

בחוברת מפורטות ההטבות וההנחות שלהן זכאים מקבלי הקצבאות במשרדי הממשלה, ברשויות מקומיות ובגופים אחרים. 
אפשר גם לקבל את החוברת בכל סניפי הביטוח הלאומי

לרשות מקבלי הקצבאות פועל באתר גם סימולאטור, שבאמצעותו יוכלו לבדוק מה ההטבות המגיעות להם, על פי הקצבה שהם מקבלים.

לתשומת הלב,
לא כל קצבאות הביטוח הלאומי מזכות את המקבלים בהטבות מגופים אחרים.

You may also like...

כתיבת תגובה