יחידת האכיפה באגף השכר הביאה לחיסכון לקופת המדינה של למעלהמ- 1.5 מיליארד ₪ ב- 3 שנים מטיפול בחריגות שכר

הממונה על השכר והסכמי עבודה, קובי אמסלם, הגיש היום ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין,את דוח חריגות השכר לכאורה בגופים הציבוריים לשנת 2012 ואת דוח פעילות יחידת האכיפה ויחידת החקירות לשנת 2013. פעילות יחידת האכיפה בראשה עומדת סגנית הממונה על השכר, אתי גבאי-מורלי הביאה לחיסכון לקופת המדינה ב – 3 השנים האחרונות של למעלה מ 1.5 מיליארד ₪ מטיפול בחריגות שכר. פעילות יחידת האכיפה ויחידת החקירות לשנת 2013 הביאה להשבה של כ- 17 מיליון ₪ מטיפול בחריגות שכר. החיסכון השנתי הנובע מפעולות אלו עומד על כ- 159 מיליון ₪, ובא לידי ביטוי בכ- 600 מיליון ₪ בחיסכון האקטוארי.

יחידת החקירות בראשה עומד סגן הממונה על השכר, יובל מכפש, הביאה בשנה האחרונהלפתיחת 15 תיקי חקירה משמעתיים נגד מאשרי חריגות שכר, ונערך שיתוף פעולה עם רשויות האכיפה ומשרדי הממשלה השונים במקרים בהם נחשפו אי סדרים.כתוצאה מפעילות יחידת החקירות הוגשו מספר כתבי תובענה לביה"ד למשמעת וכן הוטלו סנקציות מרתיעות על מאשרי חריגות שכר. כך למשל, הועברה מתפקידה סמנכ"לית בכירה ברשות מקומית לתקופה של 30 חודשים. זאת בנוסף על השעייתה מתפקידה למשך 9 חודשים, במהלכם התנהל ההליך המשמעתי כנגדה. בנוסף, הוטלו סנקציות כלכליות על בעלי תפקידים בכירים בגופים נתמכים ומתוקצבים.

בשנההאחרונה, שוקד אגף השכר על פיתוח מערכות ממוחשבות שמאפשרות זיהוי חריגות שכר בזמן אמת. מערכות אלו יזהו חריגות שכר המשולמות בחודש השוטף ובכך ימנעו תשלומים חורגים ויותר מכך, ימנעו את הצורך בהליכים מנהליים ומשפטיים בעתיד.

דוח חריגות השכר לכאורה בגופים הציבוריים לשנת 2012 מתייחס ל- 743 גופים שדיווחו לממונה על השכר המעסיקים כ- 350,000 עובדים: 255 רשויות מקומיות, 133 מועצות דתיות, 122 חברות עירוניות, 72 חברות ממשלתיות, 72 חברות ממשלתיות, 68 איגודי ערים 52 תאגידים ו- 41 גופים נתמכים.מניתוח השינויים בשכר בשנת 2012 עולה כי ב- 76 מתוך 743 מהגופים הציבוריים קיימות חריגות שכר לכאורה המהווים כ- 10% מהגופים הציבוריים, לעומת כ- 19% אשתקד. עוד עולה כי המגזר שבו נמצא שיעור החריגות הגבוה ביותרהינו מגזר הגופים הנתמכים 19 גופים חורגים מתוך 41 גופים, כ – 46%. רוב הגופים החורגים לכאורה במגזר זה הינם מוסדות להשכלה גבוהה.

ניתן למצוא את דוח חריגות השכר בקישור הבא:

http://www.mof.gov.il/Documents/רצועת%20החדשות/SACHAR.pdf

 

נתוני השכר בשירות המדינה ובגופים הציבוריים מפורסמים באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:http://hsgs.mof.gov.il/PublishedReports.aspx

You may also like...

כתיבת תגובה