מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ההצעה להקלות בחוק "מענק עבודה"

מספרם של הזכאים לקבלת "מענק עבודה" יגדל בכ-55,000 איש

 

התיקונים בהצעה הנוגעים לאימהות חד הוריות, תואמים את המלצות ועדת אללוף למלחמה בעוני.
 
מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה, את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, הכוללת שורת הקלות למשפחות חד-הוריות, לבעלי מוגבלויות, לעצמאיים ולשכירים במסגרת חוק "מענק עבודה" (מס הכנסה שלילי). בעקבות שינויי החקיקה יגדל מספרם של הזכאים לקבלת "מענק עבודה" בכ-55,000 איש נוספים.
 
הצעת החוק באה בעקבות עבודה מעמיקה שנעשתה בנושא ברשות המסים, האמונה על יישום החוק, ובשיתוף עם עמותת "ידיד", הפועלת להגדלת מיצוי זכויות וזאת במטרה להקל באופן משמעותי על ציבור הזכאים לקבלת המענק ולהרחיב את הזכאות  בקרב האוכלוסיות המתאימות. השינויים המוצעים הינם במסגרת המדיניות לעידוד תעסוקה ולתמיכה בעובדים בעלי הכנסות נמוכות ויחולו על מענקים שישולמו בעד הכנסה מעבודה או מעסק או משלח יד שהופקו בשנת המס 2014 ואילך.
 
במסגרת הצעת החוק שאושרה, יגדל טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק להורה עובד במשפחה חד-הורית. לפי המוצע – טווח ההכנסה החודשית הממוצעת של הורה עובד במשפחה חד הורית לו עד שני ילדים יהיה בין 1,280 ל– 9,450 ₪ (במקום 2,070 – 6,250 ₪ ) ולגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה יהיה בין 1,280 ל– 11,550 ₪, (במקום 2,070 – 6,850 ₪). ההקלה נובעת מההבנה שלאוכלוסייה זו ישנם קשיים כלכליים משמעותיים וגם קושי מיוחד ביציאה לעבודה בשל הצורך בטיפול בילדים ואף יש מקרים בהם ההורה העובד במשפחה חד-הורית חרף השתלבותו במעגל העבודה ובשל עבודה בהיקף חלקי בלבד לא יצליח להגיע לרמת ההכנסה הנדרשת על מנת להיות זכאי למענק. תיקון זה מתכתב עם המלצות ועדת אלאלוף למלחמה בעוני שהקים שר הרווחה, מאיר כהן, שבמסגרתן הומלץ לסייע לאימהות חד הוריות ולעודד אימהות חד הוריות להצטרף למעגל העבודה.
 
כמו כן, יש בהצעת החוק בשורה משמעותית ומשמחת לציבור העצמאים הזכאים למענק. ההצעה מציעה להשוות את תנאי קבלת המענק של עצמאים לזה של השכירים, כך שיקבלו את המענק במועדים זהים ולא כפי שהיה עד כה, שעצמאים קיבלו את המענק בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית הועברה יתרת המענק שלא קוזזה במהלך שנות המס כאמור בניכוי של 25%.
עוד כוללת הצעת החוק תיקון של עיוות בחוק הקיים ביחס לבעליי מוגבלויות המשתכרים שכר מינימום, כך שיוכלו ליהנות מעתה מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה.
 
עוד מוצע כי זכאים למענק עבודה בסכום הנמוך מ- 800 ₪ ישולם להם המענק בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה וכלל יקוצרו המועדים לכל הזכאים לקבלת התשלומים של המענק.
 
העלות התקציבית של ההקלות נאמדת בכ-90 מיליון שקלים. 
 
שר האוצר, יאיר לפיד: ״ההצעה שאושרה היום במליאת הכנסת היא חלק מתכנית כוללת שאנחנו מובילים עבור אימהות חד הוריות. המטרה של ההצעה היא לתת לאימהות החד הוריות קצת יותר אוויר לנשימה ולתמרץ אימהות חד הוריות נוספות להצטרף למעגל העבודה״.​

You may also like...

כתיבת תגובה