מעודדים "נסיעה ירוקה"- מס הקנייה על רכב היברידי יעמוד על 30% בלבד

שר האוצריאיר לפיד, חתם על צו המאריך בשלוש שנים נוספות את תוקף ההטבות במס קנייה לרכב בעל טכנולוגיית הנעה מתקדמת, לרבות רכב היברידי ורכב מסוג Plug-In. רכב היברידי בדרגת זיהום 2 ייהנה בשלוש השנים הקרובות (2017-2015) משיעור מס מופחת בשיעור 30% ורכב מסוג Plug-In ייהנה ממס מופחת בשיעור 20% עד לשנת 2017.

הטבת המס, שעלותה כ- 40 מיליון ₪ לשנה, ניתנת במטרה לעודד "נסיעה ירוקה" והיא עולה בקנה אחד  עם מדיניות הממשלה לצמצום התלות במקורות נפט ולהפחתת זיהום האוויר. נזכיר כי חתימת השר על הצו מנעה העלאת מס שאמורה הייתה להיכנס לתוקף ב- 1.1.2015.

רשות המסים רואה חשיבות רבה בקידום כלי רכב עם טכנולוגיות הנעה מתקדמות, שמאופיינים בחיסכון ניכר בדלק וברמה נמוכה של זיהום אוויר. כ- 9,500 כלי רכב היברידיים, המהווים כ-3.5% מהיקף רכבי הנוסעים שיובאו ארצה, נרשמו לתנועה בשנת 2014. מדובר בגידול בהיקף היבוא של כלי רכב היברידיים בשיעור של כ-50% לעומת 2013. חרף הצמיחה המרשימה לעומת השנים הקודמות, עדיין היקפי השימוש ברכב היברידי בישראל נמוכים יחסית בהשוואה למדינות מפותחות רבות.

כבר בשנת 2009 קבעה הוועדה הבינמשרדית ל"מיסוי ירוק" מתווה מדורג עולה למיסוי רכב היברידי, שדרגת הזיהום שלו היא עד 2 וזאת, בין השאר, כדי לאפשר ליבואנים להתמודד עם חסמי הכניסה ועם העובדה שמחיר היבוא של רכב היברידי גבוה משמעותית מרכב משפחתי רגיל. אולם בפועל, מחירי היבוא אינם יורדים כמצופה ולכן המתווה המקורי של מיסוי רכב היברידי הוארך כבר מספר פעמים. נציין כי אילולא הארכות אלה, כבר בשנת 2015 שיעורי המס על רכב היברידי היו אמורים להיות זהים לכלי הרכב הרגילים.

הפעם, הוחלט להאריך את ההטבה בשלוש שנים, מתוך הכרה בחשיבות הרבה ביצירת וודאות ואופק תכנון ליבואני רכב ולציבור הצרכנים.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה