מענק לימודים לילדי משפחות חד הוריות ולילדי משפחות שלהן 4 ילדים ויותר, המקבלות קצבת קיום

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים לשנת הלימודים התשע"ה (2014 – 2015) למשפחות חד-הוריות, וכן למשפחות שלהן 4 ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום, העומדות בתנאים שנקבעו.

  • בעד כל ילד שנולד בתקופה שמיום 26.12.2003 עד 27.12.2008 – ישולמו 1,557 ש"ח.
  • בעד כל ילד שנולד בתקופה שמיום 27.12.2000 עד 25.12.2003 – ישולמו 865 ש"ח.

 

המשפחות הזכאיות למענק ומקבלות את המענק באופן אוטומטי, יקבלו אותו לחשבון הבנק שלהם ביום שישי, י"ט באב, 15 באוגוסט 2014, ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי.

שאר המשפחות הזכאיות למענק יגישו תביעה לביטוח הלאומי.

 

את הפרטים המלאים על הזכאים למענק ומי מקבלים את המענק באופן אוטומי לחשבון הבנק ומי צריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי תמצאו בפרק "מענק לימודים".

You may also like...

כתיבת תגובה