נדחה בטרומית: מעסיק לא יאסור על עובדיו לחשוף בניהם את תנאי ההעסקה

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – חשיפת תנאי העבודה בין עובדים), התשע"ד-2014 של חברות הכנסת מיכל בירן (העבודה) וגילה גמליאל (הליכוד ביתנו).מוצע לקבוע כי מעסיק לא יאסור על עובדיו בחוזה או בכל אמצעי אחר לחשוף מידע אודות תנאי עבודתם, לרבות שכרם, בפני עובדים אחרים באותו מקום עבודה זאת על מנת לאפשר לעובדים להבחין בהפליה שמתקיימת במקום עבודתם בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.בדברי ההסבר להצעה נכתב: "עולם העבודה מתאפיין פעמים רבות באפליה בין עובדים באותו מקום עבודה על רקע מין, גיל, מוצא וכיו"ב. אפליה זו מתאפשרת בין השאר מכיוון שמעסיקים רבים אוסרים על עובדיהם לחשוף אחד בפני השני את תנאי עבודתם ושכרם, דבר שיכול היה לסייע לעובדים להבחין באפליה ולהתקומם כנגדה. איסור מסוג זה על עובדים אף מנוגד לעקרון חופש הביטוי ולעקרון המידע המלא הנהוג בשוק חופשי.מטרת תיקון זה הינה לאפשר לעובדים לחשוף ולחלוק מידע אודות שכרם ותנאי עבודתם עם עובדים אחרים באותו מקום עבודה ולמנוע מהמעסיק להגביל אותם בכך.ח"כ מיכל בירן: יש פה פגיעה ברורה בחופש הביטוי, ובזכות ההתארגנות. הבעיה היא שעובד נורמטיבי כאשר כתוב לו משהו בחוזה הוא מציית לו ולסעיף הזה יש אלמנט של הרתעה והפחדה. ההצעה הזו לא עולה למדינה שקל ולמרות זאת ועדת השרים לחקיקה דחתה אותה. ההשלכות הם על קבוצות עובדים מוחלשות, למשל נשים. כשנשים ידעו שהאדם שיושב לידם במשרד ועושה את אותה עבודה בדיוק אבל מרוויח יותר הם ידעו לדרוש שוויון. כשהכל שקוף היכולת של עובדים להתמקח על תנאי העסקה הגונה עולה.  השר אורי אריאל השיב בשם הממשלה: הרצון הוא לאפשר למעסיק לנהל את עסקיו על פי שיקוליו. יש להתערב במערכת חוזית רק כאשר יש כשל חמור.  ההצעה עלולה למנוע ממעסיקים לתמרץ עובדים טובים מחשש לתגובה מצד העובדים הפחות טובים. הדבר יפגע בעיקר בעובדים הטובים ויגרום להם ל"הקטנת ראש" דבר שיפגע בעסק. די לו למחוקק להכתיב את התנאים המינימליים בהסכם ולו ניתן לצמצם למינימום את המרחב החוזי18ח"כים תמכו בהצעה ו33 התנגדו

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה