נחתם הסכם רשויות מוסמכות בין ישראל לארה"ב לצורך יישום הפטקא- FATCA

ביום 30.6.14 חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב על הסכם בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום FATCA, מכוחו התחייבה ישראל לחייב את הגופים הפיננסיים שלה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם, לאסוף מידע אודות בעלי חשבון אמריקאים ולהעביר את המידע לרשות המסים בישראל, על מנת שזו תעבירו לרשויות המס בארה"ב. החתימה על ההסכם מאפשרת הדדיות, מכוחה תקבל רשות המסים בישראל מידע אודות תושבי ישראל בעלי חשבונות פיננסיים בארה"ב, דבר אשר צפוי להיות בעל תועלת רבה לאכיפת המיסוי הפרסונלי בישראל.

לצורך יישום הסכם הFATCA  חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב ביום 23.3.2016 על הסכם Competent Authority Agreements (להלן: "הסכם רשויות מוסמכות").

הסכם זה הנובע מסעיף 3 (6) להסכם ה-FATCA , קובע כי הרשויות המוסמכות ישראל וארה"ב  יקבעו כללים ונהלים אשר נדרשים ליישום הוראות מסוימות של ההסכם .

הסכם הרשויות המוסמכות מסדיר את אופן יישום הסכם ה- FATCA על ידי קביעת הנהלים להחלפת המידע, לרבות רישום המוסדות הפיננסיים, עיתוי ופורמט העברת המידע, כללי אכיפה, ושמירה על סודיות המידע ואבטחתו.

משרד האוצר מקדם בימים אלה הצעת חוק ממשלתית אשר תאפשר את יישום ההסדר המעוגן בהסכם.

 

The Competent authority Agreement signed between  Israel and United States of America in order to implement the fatca agreement

On June 30th 2014 the Government of Israel and the Government of the United States signed an agreement to improve international enforcement of taxes and for implementing provisions of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA).

The agreement regulates the exchange of information to the IRS (the U.S. Internal Revenue Service) via the Israeli Tax Authority, which will receive information from Israeli financial institutions. The information relayed will include details on Israeli financial accounts held by U.S. citizens and residents, Green Card holders, or legal entities consisting of material American holdings. Additionally, the agreement enables the IRS to report on revenue from accounts held in U.S. financial bodies by residents of Israel.

In order to establish the FATCA agreement, On March 23th 2016, the Government of Israel and the Government of the United States (“The Competent Authorities”) signed on Competent Authority Agreements (“CAA”).

Article 3(6) of the FATCA agreement provides that the Competent Authorities shall enter into Agreement or arrangement under the mutual agreement procedure in order to establish and prescribe the rules and procedures which necessary to implement certain provision in the FATCA agreement.

The CAA establish the procedures for the automatic exchange obligation, which include reporting by the Israeli financial institutions, time and manner the exchange of information, remediation and enforcement, confidentiality and data safeguards.

In the meantime, the ministry of finance is promoting ratification of the agreement by the government and in the Knesset, which will allow to implement the CAA   Israeli law.

 

 

רואה חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשבילכם

You may also like...

כתיבת תגובה