ניצחון לרשות המסים בתיק "סיבוב" חשבוניות פיקטיביות:

4 שנות מאסר בפועל ליצואן מתכות שקיבל במרמה כ-26 מיליון ₪ ממע"מ באמצעות שימוש במערך חברות מלאכותיות מתוחכם שהקים

ארבע שנות מאסר בפועל נגזרו על ארנון פרי, בעליו ומנהלו בפועל של מערך חברות למסחר מתכות, בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות בסכום של 171,122,978 ₪ באמצעות ניצול מתוחכם של המבנה העסקי של החברות שהקים. פרי כבר הורשע בדצמבר 2013 בתיק אחר בעבירות דומות, ואת העבירות בגינן הורשע כעת – ביצע, בין היתר, במקביל לניהול ההליך הפלילי נגדו בתיק הקודם. על פי כתב האישום, שהוגש נוהל על ידי היחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים ונוהל על ידיעוה"ד אורי שפיגל ואסתי ששון, פרי תושב תל-אביב בן 63, ייצא לחו"ל באמצעות חברת הייצוא שלו, פרימטלס בע"מ, גרוטאות מתכת למיחזור שנקנו על ידי חברות ביניים, שאף הן בבעלותו, מסוחרים ברשות הפלסטינית תוך שימוש בלמעלה מ-500 חשבוניות פיקטיביות.

על פי האישומים, שהתבססו על ממצאים מחקירה שנערכה ע"י יחידת חקירות מע"מ ומכס ת"א, פרי פתח מדי שנתיים חברה חדשה למסחר במתכת אשר רכשה סחורה מסוחרים פלסטינים שלא הנפיקו חשבוניות מס כדין בגין הסחורה שמכרו לו, במטרה לטשטש את עקבותיו ולהרחיק את חברת הייצוא שלו 'פרימטלס בע"מ' מן העבירות. על מנת בכל זאת לקזז את הוצאות הרכישה, קיבלו חברות הביניים הללו שבבעלותו של פרי – פ.מ.מ. מתכות בע"מ, מ.א.י.א. מתכות בע"מ ומיאר מתכות בע"מ, שבינתיים כבר אינן פעילות – חשבוניות פיקטיביות, אותן קיזזו בדיווחים החודשיים למע"מ.

פרי רכש את הסחורה מחברות הביניים באמצעות חברת פרימטלס ובתורו – קיזז את המע"מ על רכישת הסחורה באמצעות החברה, כל זאת בין השנים 2001 ל-2005. כבוד השופטת דניאלה שריזלי מבית משפט השלום בתל-אביב יפו קבעה בהכרעת הדין כי פעולותיו של פרי נעשו תוך "ניצול מעמד הביניים של החברות כדי לבנות מערך מסחרי מלאכותי וכוזב […] מתוך מודעות ומתוך כוונה להשיג את התוצאה – שהיא קבלת החזר כספי המע"מ במרמה". שרשרת העבירות הובילה לכך שפרי, באמצעות חברת פרימטלס, דרש וקיבל החזרי מע"מ שלא כדין בסך של כ-26 מיליון שקלים. הוכחת השימוש בחברות הביניים לצרכים זרים ומלאכותיים, הובילה להרשעתו של  פרי וחברת הייצוא שלו, פרימטלס, גם בסעיף של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

כאמור, כבוד השופטת שריזלי גזרה על פרי ארבע שנות מאסר בפועל וכן 12 חודשי מאסר על תנאי. כמו כן, הטילה קנס של 1,200,000 ₪ על הנאשם וקנס נוסף בסך 100,000 ₪ על חברת פרימטלס. בנוסף לקנסות שהושתו בהליך הפלילי, הוציאה רשות המיסים לפרי שומה במסגרת ההליך האזרחי אשר ננקט בעניינו.

 

You may also like...

כתיבת תגובה