סיעוד – זכאות לגמלת סיעוד למקבלי קצבת נכי רדיפות הנאצים ממשרד האוצר

על פי תיקון בחוק הביטוח הלאומי, מעתה קצבת נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי משרד האוצר, לא תילקח בחשבון כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד ולצורך חישוב סכום גמלת הסיעוד.

מי שמקבלים גמלת סיעוד מופחתת בשל קבלת קצבה חודשית לנכי רדיפות הנאצים – הביטוח הלאומי יחשב מחדש את הזכאות לגמלה בהתאם לתיקון בחוק ועל פי המידע הקיים אצלו, הודעה על שיעור הגמלה החדש תישלח למבוטחים .

אין צורך לפנות לביטוח הלאומי  בעניין זה.

מי שהביטוח הלאומי דחה את תביעתם לגמלת סיעוד בשל הכנסותיהם , והם מקלבים קצבה חודשית לנכי רדיפות הנאצים – עשויים להיות זכאים עתה לגמלת סיעוד, ובלבד שהם תלויים בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היום – יום ( החלבשה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית) ועונים על שאר התנאים הקבועים בחוק.

כדי לקבל את גמלת הסיעוד, אתם מתבקשים להגיש שוב תביעה לביטוח הלאומי, בצירוף אישורים מעודכנים על סוג ההכנסות וגובה ההכנסות.

 

You may also like...

כתיבת תגובה