עסקים קטנים יוכלו להגיש דו"ח למע"מ פעם בחודשיים

הכנסת אישרה המשך מתן הקלה לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ₪ בשנה, לפיה יוכלו להגיש דו"ח תקופתי למע"מ פעם בחודשיים במקום מדי חודש * בנוסף, הוארכה ההקלה המאפשרת להגיש את דו"ח המע"מ המפורט בנפרד מן הדו"ח התקופתי
מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק מע"מ, המסדיר באופן קבוע את ההקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ₪ בשנה להגיש דו"ח למע"מ מדי חודשיים במקום בכל חודש.
בנוסף, התיקון מאריך הוראת שעה הנוגעת להגשת דוח מפורט למע"מ ובו פירוט של חשבוניות של שירותים וטובין שנצרכו ונמכרו על ידי העוסק מעל לסכום מסוים; על פי התיקון, עד ה-31 לדצמבר 2016 ניתן יהיה להמשיך להגיש את הדו"ח המפורט כדו"ח נוסף בסוף החודש, מבלי להגישו כחלק מן דו"ח התקופתי.
ההוראה תקפה רק לגבי החייבים בהגשת דו"ח מפורט, שהם עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון ₪, חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 2 מיליון ₪ והחל מה- 1.7.15 – גם לגבי חברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון ₪. חייבים נוספים בדיווח הם עוסקים (יחידים או חברות) אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
ההצעה למתן אורכה הונחה לפתחה של הכנסת הקודמת מתוך כוונה להחילה החל מה-1 בינואר 2015, אך בשל הקדמת הבחירות, נדחתה תחילתו של התיקון המוצע לשלושה חודשים מיום כינונה של הכנסת החדשה וזאת, על פי הוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת. בהתאם להצעת החוק שאושרה אתמול, המועד לאיחוד הדיווחים נדחה עד לתום שנת 2016 וזאת, לצורך ביצוע בדיקות והתאמות לכך במערכות הגבייה של רשות המסים וכן, בכדי לתת לעוסקים זמן נוסף להיערך לשינוי.

You may also like...

כתיבת תגובה