פוליסת ביטוח החיים תישמר גם לאחר מחזור הלוואת משכנתה

אגף שוק ההון במשרד האוצר מחייב את חברות הביטוח לשמור על הכיסוי של פוליסת ביטוח החיים בעת מחזור משכנתה

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מפרסם היום טיוטה, שמאפשרת ללווים בהלוואת משכנתה למחזרה ללא ביטול הכיסוי של ביטוח החיים. בהתאם להוראה החדשה, חברת הביטוח בה מתנהלת פוליסת ביטוח חיים שנרכשה אגב הלוואת משכנתה, תאפשר ללווה להמשיך את הכיסוי הביטוחי הקיים באותם תנאים, ללא צורך בחיתום רפואי.

בעת לקיחת משכנתה, בנקים מחייבים את הלווים לרכוש, בין היתר, פוליסת ביטוח חיים לכיסוי מפני מקרה מוות. עד כה, בעת מחזור משכנתה, בוטלה פוליסת ביטוח חיים ונרכשה פוליסה חדשה, בכפוף לחיתום רפואי חדש.

המשמעות של רכישת פוליסה חדשה עלולה להיות פגיעה במבוטח. ביצוע חיתום רפואי עלול לפגוע בתנאי הביטוח, לרבות העלאה של הפרמיה ובמקרים קיצוניים אף למנוע מהלווה לרכוש את הביטוח. כתוצאה מכך, תפגע הזכות של הלווה למחזר את המשכנתה.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "האסטרטגיה המנחה את אגף שוק ההון היא להציב את המבוטח במרכז. כפועל יוצא ועל פי תכנית העבודה, האגף מקל על הציבור למחזר משכנתה, מבלי לחשוש מאיבוד פוליסת ביטוח החיים שלו".

You may also like...

כתיבת תגובה