שונו הכללים לביטול הקנסות למדווחים לביטוח הלאומי על שומות ניכויים של מס הכנסה בתוך 60 ימים

הביטוח הלאומי מודיע בזאת שהחל בחודש ינואר 2014 שונו הכללים לביטול הקנסות למי שמדווחים לביטוח הלאומי בתוך 60 ימים על שומות ניכויים של מס הכנסה, כפי שפורסם בחוזר מיום 11.2.2009.

החל בינואר 2014 יפעל הביטוח הלאומי בנושאים של ביטול או הפחתה של הקנס בהתאם להוראות ונהלים הקבועים בביטוח הלאומי.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה