שינוי בתקנה 23(ג) לחוק מס ערך מוסף- הסכום להחזר מע"מ

הנהלת רשות המסים בישראל מודיעה כי החל ב- 1.1.2015 יחול שינוי בתקנה 23 (ג) לתקנות מס ערך מוסף, לפיו דוחות להחזר עודף מס תשומות עד לסכום של 18,805 ₪, ניתן יהיה להגיש בבנקים – זאת במקום סכום של 18,787 ₪ שהיה עד 31.12.2014.

למען הסר ספק נבהיר כי בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה  על 18,805 ₪, יש להגיש במשרד מע"מ בו מנוהל התיק.

עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.

אולם, מייצג כמשמעותו בסעיף 143 א' לחוק, הקשור במישרין למחשב של שע"ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בדיווח התשומות שהם כוללים

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד מע"מ בו מנוהל תיקך

You may also like...

כתיבת תגובה