שר האוצר, יאיר לפיד: "החגים מתקרבים והמטרה שלנו היא להקל על הצרכנים

אנו מחויבים למעמד הביניים הישראלי. נמשיך לפעול להורדת יוקר המחיה בישראל"

שר האוצר, יאיר לפיד, חתם על צווים אשר יגדילו את מכסות היבוא בפטור ממכס של דבש באריזות גדולות, ביצים, חלמוני ביצה לתעשיית הגלידות ואבקת חלב.
לאור המחסור הצפוי בשוק המקומי לקראת סוף שנת 2014 בדבש, אושר בצו לאפשר יבוא של דבש באריזות גדולות בפטור ממכס במסגרת מכסה כמותית של 600 טון וכן לאפשר יבוא דבש באריזות קמעונאיות בפטור ממכס במסגרת מכסה כמותית של 150 טון. וזאת על מנת למנוע עליית מחירי הדבש, בעיקר לקראת ראש השנה.
מכסת יבוא הביצים בפטור ממכס גם היא הוגדלה בצו שנחתם בעוד 250 מיליון ביצים. זאת על מנת לגשר על המחסור הזמני שנוצר באספקת ביצים טריות משיווק מקומי, בין השאר בשל התמשכות מחלת "הניו קאסל" (מחלה הגורמת לתחלואה ולתמותה בעופות) והסגרים הנלווים מחד, והביקוש הגובר לביצים מפוקחות מאידך.  הגדלת המכסה תאפשר אספקה סדירה של ביצים לתקופה הקרובה ותמנע לחצי ביקוש העלולים להביא  לעליית מחירים לצרכן הסופי לנוכח המחסור הזמני ותקופת החגים הקרבה.
בצווים שנחתמו ע"י השר, ניתן מענה גם לתעשיית הגלידות בישראל, בעיקר לצרכי היצוא. הצו שנחתם  מאפשר יבוא בפטור ממכס במסגרת מכסה של 150 טון חלמוני ביצה, המשמשים לתעשייה זו, זאת על מנת להקל עליה בתחרות העולמית. צו זה מתווסף לשורה של צעדים לטובת תעשיית הגלידות המקומית, ביניהם הוצאת אבקת חלב לצרכי תעשיית הגלידות מפיקוח ומתן אפשרות לייבא אבקת חלב לצרכי יצור גלידה בפטור ממכס.
כמו כן, לאור המחסור המסתמן באבקת חלב וזאת לאור העובדה כי במהלך 2014 חלה עלייה במחירי אבקת החלב במדינות האיחוד האירופאי וכתוצאה מכך הצטמצם הייבוא ממדינות האיחוד וכדי למנוע עליית מחירים של אבקת חלב היכולה להשפיע על מחירי המוצרים הסופיים לצרכן הסופי, אושר להגדיל לשנתיים הקרובות את מכסת הפטור ממכס ביבוא אבקת חלב מכל העולם מ- 1,200 טון ל- 1,700 טון  וזאת כדי לגשר על הפערים המסתמנים.
 

You may also like...

כתיבת תגובה