שר האוצר יגיש מחר את תקציב 2015 לאישור ממשלת ישראל

מלבד התוספת לתקציב הביטחון, מכיל התקציב תוספות משמעותיות למשרדים החברתיים. התכנית הכלכלית מגדילה באופן ניכר את התקציבים לשיפור החינוך, הבריאות, הרווחה, והביטחון האישי 

שר האוצר, יאיר לפיד: "מחר אגיש לממשלה את תקציב 2015. זהו תקציב שנועד להציב סדר יום חברתי, לעודד את הצמיחה במשק הישראלי ולחזק את השכבות החלשות ומעמד הביניים".

שר האוצר, יאיר לפיד, יגיש מחר לממשלה את תקציב המדינה לשנת 2015 ואת התוכנית הכלכלית הנלווית לו. התקציב יעמוד על סכום של 328 מיליארד ₪. הגידול הריאלי בתקציב המדינה בין השנים 2014 ל-2015 יעמוד על 12.5 מיליארד ₪. סכום זה כולל בתוכו תוספת חד פעמית בגובה 4.3 מיליארד ₪ עבור משרד הביטחון לטובת מימון ההתעצמות ופיתוח אמצעים המתבקשים לאחר מבצע ''צוק איתן''. יעד הגירעון יעמוד על 3.4% מהתוצר. עקרונות התקציב מתבססים על כלכלה מבוססת חדשנות וחיזוק האדם העובד.

מלבד התוספת לתקציב הביטחון, מכיל התקציב תוספות משמעותיות למשרדים החברתיים. התכנית הכלכלית מגדילה באופן ניכר את התקציבים לשיפור החינוך, הבריאות, הרווחה, והביטחון האישי.

משרד הבריאות יקבל תוספת של 2.8 מיליארד ₪, הכוללת תוספת ריאלית לסל התרופות בסך של 300 מלש"ח,  תוספת של כ-145 מיליון ש"ח עבור הוספת מיטות בבתי חולים החולים הכלליים, הוספת מיטות בבתי החולים הפסיכיאטריים ומיגון בית החולים ברזילי. כ- 100 מיליון ש"ח עבור מימון התמיכה בבית החולים לשנת 2015 במסגרת תכנית ההבראה לבית החולים.  תוספת של כ-285 מיליון ש"ח עבור ביצוע רפורמה בבריאות הנפש המעבירה את האחריות הביטוחית לתחום לקופות החולים. התקציב נועד להבטיח מימון מספק לגידול בצריכת השירותים הפסיכיאטריים, האמבולטוריים והאשפוזיים.

משרד החינוך יקבל תוספת של 1.8 מיליארד ₪, תוספת 350 מיליון ש"ח עבור הארכת שנת הלימודים בחינוך הרשמי לכיתות א'-ד'. השתתפות ההורים בבתי הספר של החופש הגדול תנוע בין 0 ל-450 ש"ח בהתאם לאשכול הכלכלי-חברתי של הרשות המקומית. תוספת לתכנית ביטחון תזונתי, תוספת של כ-375 מיליון ש"ח עבור המשך פריסת רפורמת "עוז לתמורה", המשך היישום המלא של חינוך חינם לגילאי 3-4 בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג, המשך יישום תכנית הניהול העצמי – להגברת האוטונומיה התקציבית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר היסודיים – בהתאם לתכנית עבודה משותפת למשרדי החינוך והאוצר.

המשרד לביטחון הפנים יקבל תוספת של 1 מיליארד ₪ לצורך הרחבת מערך השיטור העירוני, העמקת המעורבות המשטרתית במגזר הלא יהודי, חיזוק תחושת הביטחון באזורי ריכוז מסתננים והקמת יחידה לטיפול בפשיעה לאומנית ועוד.

משרד הרווחה (כולל את התוספת לניצולי השואה) יקבל תוספת של 1.4 מיליארד ₪. תוספת של כמיליארד ש"ח בקצבאות, בהשוואת תנאים בין הקבוצות, בפטור מלא מתשלום עבור תרופות ובשירותי רווחה ובריאות. תוספת של כ-250 מיליון ש"ח לטובת הסדרה בחוק והרחבה של שירותי רווחה ובריאות הניתנים לאוטיסטים, תוספת של כ-100 מיליון ש"ח להרחבת הזכאות לקצבה שגובהה הממוצע הינו 2,400 ש"ח בחודש, ונועדה לסייע לזכאים בטיפול הנדרש להם. תוספת של כ-70 מיליון ש"ח לצורך תכנית לליווי כלכלי לכ-5,000 משפחות. כמו כן תוגדל רווחת קצבת השלמת הכנסה לקשישים במטרה להעלות מעל קו העוני 180.000 קשישים.

מלבד התוספות התקציביות, התכנית הכלכלית לשנת 2015 כוללת רפורמות שנועדו להגביר את הפריון במשק ולעודד את הצמיחה, להפחית את יוקר המחיה, ועוד, ביניהן:

הנפקות מיעוט בחברות הממשלתיות: מדובר בתכנית רב שנתית להנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות. המהלך צפוי להתבצע בצורה הדרגתית תוך מספר שנים ויכניס לקופת המדינה כ-15 מיליארד ₪ בשנים הבאות אשר יסייעו להקטין את החוב הלאומי. מטרת התוכנית, מלבד הכנסות המדינה בגין ההנפקות, הינה להגביר את השקיפות בחברות הממשלתיות והכנסת סטנדרטים של ממשל תאגידי שקוף, עסקי ומתקדם שיביא את החברות הממשלתיות להיות יעילות ורווחיות יותר כך שהרווח יהיה גם של הציבור. כמו כן, הנפקות מסוג אלו יניעו את גלגלי הבורסה בתל אביב וייתן זריקת מרץ לשוק ההון.

עידוד חברות הזנק צעירות (אנג'לים):  תיקון חוק האנג'לים נועד במטרה לעודד השקעות בחברות היי טק צעירות, המהלך יאפשר את הגדלת היקף ההון הזמין להשקעה בחברות אלה. במטרה לשמור על היתרון היחסי של מדינת ישראל בתחום תעשיות עתירות הידע, החליטה הממשלה על מתן תמריצי מס שיסייעו לחברות צעירות לפתח רעיונות חדשניים עד לכדי ביסוסן.

הקמת הרשות להתחדשות עירונית: הקמת רשות להתחדשות עירונית אשר תפעל לשחרור חסמים בתכניות להתחדשות עירונית, תקדם תכניות אלה ותפעל להגדלת היצע יחידות הדיור במרקם העירוני הוותיק. הרשות תהווה מוקד ידע בתחום ותרכז את הסמכויות הניהוליות בתחום, במסגרת מדיניות הממשלה.

הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית: לרשות שתוקם יוקנו יכולות מקצועיות וגמישות מרבית, מתוך כוונה לאפשר לה יוזמה, כלי ניהול ושימוש במגוון אמצעים שיסייעו לקדם את החדשנות הטכנולוגית בתעשייה, בקצב שמתאים לשוק וביעילות מרבית. מטרותיה הנוספות של הרשות הן עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתחומי התעשייה בישראל. הקמת הרשות מחזקת את מטרתה ארוכת הטווח של הממשלה ביחס לתעשיית ההייטק, שהיא שמירה וחיזוק ההובלה העולמית אל מול תחרות הולכת וגוברת, יחד עם חיבור חלקים נרחבים במשק אל מנוע צמיחה זה.

תוספת תקציבית להשכלה הגבוהה: תוספת תקציבית בהתאם לתכנית הרב-שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה. התוספת התקציבית תנותב להגברת המצוינות האקדמית ועידוד המחקר וגם קידום הנגשה של המערכת לאוכלוסייה הערבית והחרדית. הגברת המצוינות תיעשה בין ההיתר באמצעות תמיכה במרכזי מצוינות ותכניות להשבת מדענים לארץ.

רפורמה בקק"ל: קרקעות קק"ל מנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל ולכן היא נהנית מתקבולי קרקע בשווי של למעלה ממיליארד ש"ח בשנה, זאת במקביל לפטור מלא ממס. במסגרת חוק ההסדרים מוצע כי שימושי תקבולים אלו יסוכמו בין קק"ל למדינה ויעוגנו בחוק התקציב השנתי

You may also like...

כתיבת תגובה