תזכורת – הגשת הדיווח החצי שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמות בגין רווחים בשוק ההון.

יש להגיש עד סוף ינואר דיווח חצי שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמות בגין רווחים בשוק ההון.

החובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי–דצמבר 2014 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.

You may also like...

כתיבת תגובה