ימי עיון

ריכזנו עבורכם את כל הימי עיון, התשלמויות והקורסים במיסים על מנת שתוכלו להתעדכן :

נושא ההרצאה

תאריך

מקום ההרצאה

הגוף המארגן

קישור לסילבוס

 

       

תכנוני מס במישור הבינלאומי

16/9/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

תכנוני מס ב"מימוש" נכסי מקרקעין וקבוצות רכישה "מודל 2014"

16/9/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

חוק שעות עבודה ומנוחה – יישום מעשי

16/9/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

תמ"א 38 – היבטי מיסוי ותכנון ובניה

16/9/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

מעבר מ"יחיד" ל"חברה" – היבטי מס ופרקטיקה

16/9/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

עדכוני חקיקה ופסיקה – מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין

16/9/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

השקעות נדל"ן – היבטי מס

21/10/14,

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

העברת נכסים לפי סעיף 104 לפקודה – הלכה למעשה

21/10/14, 11:00-12:30

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

הליכי השגה וניהול ערעורי מס

21/10/14,

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

זכויות נשים בעבודה

21/10/14,

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

מערכת שע"מ – הלכה למעשה

21/10/14,

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

ניכויים ופחת בחישוב מס השבח

21/10/14,

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

חילופי מידע בין רשויות המס – מה באמת רשויות המס יודעות עלינו?

28/10/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציות

28/10/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

מחדר החקירות של רשות המיסים (דוגמאות מעשיות)

28/10/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

"עסקה מלאכותית", "סיווג מחדש" והזכות לתכנון מס

28/10/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

סוגיות במיסוי הכנסת עבודה ופנסיה (במישור הבינלאומי)

18/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

הכל אודות "הגנת השכר"

18/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

בעלי שליטה בחברות – היבטי מיסוי

18/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

חוק עידוד השקעות הון – דגשים וטיפים מהפרקטיקה

18/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

היערכות במיסים לסוף שנת 2014

18/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

עדכוני חקיקה ופסיקה – מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין

18/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

שינויי מבנה בעסקים קטנים ובינוניים

25/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

עמותות וחל"צים – היבטי מס

25/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

סוגיות מ"הפרקטיקה" במיסים – לקראת סוף 2014

25/11/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

מיסוי חברות אחזקה

16/12/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

הפרקטיקה של ערעורי מס

16/12/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

שוויון הזדמנויות בעבודה – יישום מעשי

16/12/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

מערכת שע"מ – הלכה למעשה

16/12/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

מכירת עסקים – היבטי מיסוי

16/12/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.

מיסוי השכרת נכסי מקרקעין

16/12/14, 

לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב

אלעד רוזנטל

לפרטים נוספים –לחץ כאן.