מחלת ילד בזמן חופשה שנתית

מאת: הילה פורת, עו"ד

דליה, המועסקת כסייעת במרפאת רופא שיניים, יצאה לחופשה שנתית מאושרת בת שבועיים. במהלך החופשה, חלה בנה בן ה- 3, למשך 4 ימים.

האם ימי המחלה של בנה יחשבו כימי חופשה?

תשובה

עפ"י סעיף 5 לחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951, ימים שבהם העובד אינו מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה לא יובאו במניין ימי החופשה. לפיכך, אם חלו ימי מחלה במהלך ימי חופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, ויש להשלימה ככל האפשר תוך אותה שנת עבודה.

במקרה זה מתעוררת השאלה האם המונח "מחלה" שבחוק חופשה שנתית כולל בתוכו גם מחלת ילד. עניין זה לא הוסדר בחקיקה ואף טרם נדון בערכאות, ולכן מדובר בשאלה של פרשנות.

לדעתנו, בהתחשב בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג–1993 [על פיו עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו עד 8 ימים בשנה (בתנאי החוק) או עד 12 ימים (במקרה בו מדובר בהורה יחיד או שהילד מצוי בהחזקתו הבלעדית של העובד)], יש לפרש בהרחבה את המונח "מחלה" בחוק חופשה שנתית, ככולל אף מחלת ילד, במקרים בהם קמה זכות לדמי מחלה בשל מחלת הילד (כמפורט בתנאי החוק).

לעניין זה יש להוסיף ולציין, כתמיכה לפרשנות הנ"ל, כי מטרת חוק חופשה שנתית היא שהעובד יצא לחופשה וירענן את כוחותיו. מטרה זו אינה מוגשמת, לדעתנו, כשהעובד חולה, ואף כשהעובד נאלץ להשגיח על ילדו החולה.

קיימת פרשנות נוספת לפיה המונח "מחלה" בחוק חופשה שנתית מתייחס רק למחלת העובד, ולכן מחלת ילדו של העובד לא תקטע את רציפות החופשה השנתית.

כאמור לעיל, עניין זה טרם הוכרע בפסיקה.

 

 

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר "דיני עבודה המדריך המלא" (מאת הילה פורת, עו"ד).המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספר הנוסף: "הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ו- "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים".

You may also like...

כתיבת תגובה