דירה בעלת מספר אגפים נפרדים שהושכרו בחלק מהתקופה תיחשב דירה אחת לצורך הפטור של דירת ירושה – ו"ע 23086-12-09 אריאלה שיין

מאת: סלי אילון

 

פטור על מכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה יחול רק אם הדירה היתה דירתו היחידה של הנפטר בעת פטירתו.

נשאלת השאלה – מהי הגדרת דירה יחידה? האם דירה אחת שפוצלה למספר יחידות, מהווה דירה אחת או יותר? ולהיפך – שתי דירות שעומדות כל אחת בפני עצמן, חוברו פיסית יחדיו לדירה אחת גדולה, נניח על ידי שבירת הקיר המפריד בניהן. האם מדובר כעת בדירה אחת לצורך פטור ממס?

ניתן לנסח את השאלה אחרת: האם המבחן הקובע הוא מבחן הרישום או מבחן השימוש בפועל?

בענייננו היתה יחידה אחת הרשומה כדירה אחת, ופוצלה לשלושה "אגפים". בתחילה האגפים שימשו את בני המשפחה, אך בהמשך הושכר אחד האגפים כיחידה נפרדת. ועדת הערר, בדעת רוב, החליטה שמדובר בדירה אחת לצורך הפטור, מכיוון שהנכס שימש את המשפחה שנים רבות בווריאציות שונות, ואל לה לרשות במקרה כגון זה לנבור בחיי הנישומים ובהיסטוריה של השימוש בנכס. במקרה כגון זה, קובעת הוועדה, על רשות המיסים להסתפק במצב הרישומי של הנכס.

 

למרות ההחלטה המצ"ב, הישמרו לכם כל מפצלי הדירות.  עמדת רשות המיסים היא שהשימוש בפועל הוא הקובע.

תוכלו לטעון שכל ישראל אחים הם, ולכן הדירה שימשה את המשפחה בווריאציות שונות, כמו בהחלטת ועדת הערר, אבל אין לטענה זו הרבה סיכוי.

You may also like...

כתיבת תגובה