הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הנדון:‏ עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם ‏כניסת‏ שנת‏ המס‏ 2015  בוצעו‏ בהתאם‏ לחוק ‏מיסוי ‏מקרקעין ‏(שבח‏ ורכישה) ,‏התשכ"ג‏– 1963 (להלן:‏החוק) ‏עדכוני‏ סכומים ‏כפי ‏שיפורט‏ להלן:

לאור ‏פיזורה ‏של ‏כנסת‏ ישראל‏ ה- 19 ותחולתו ‏של ‏סעיף ‏38 לחוק – יסוד:‏ הכנסת, הוראות‏ סעיף‏

9(ג1ג)(1) ‏לחוק‏ שהיו‏ אמורות ‏לפוג‏ ביום ט'‏ בטבת‏ תשע"ה‏ (31.12.14) ממשיכות ‏לעמוד ‏בתוקפן ‏עד‏

ליום ‏י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.15).‏

בסקירה‏ להלן‏ יוצג ‏המצב ‏החוקי ‏בהתאם‏ לדחיית ‏פקיעתו ‏של ‏סעיף ‏9(ג1ג)(1) ‏לחוק.

לחץ כאן לקריאת הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015

You may also like...

כתיבת תגובה