מהפכה בדיווח על עסקאות מקרקעין: הדיווח על מכירת דירות מגורים ועסקאות אחרות – עובר לאינטרנט

מנהל רשות המסים, משה אשר, הודיע היום על פתיחת האפשרות להגיש דיווחים על עסקאות מקרקעין באמצעות דיווח מקוון באינטרנט. המהלך צפוי לחסוך למייצגים את הצורך בהגעה למשרדים האזוריים, מקצר משמעותית את זמני הטיפול ועומד בסטנדרט החדש של "רשות ללא נייר". הדיווח המקוון יביא גם לטיוב ניכר של נתוני העסקאות המפורסמים לציבור במערכת מידע נדל"ן, שמעתה יהיו מלאים יותר בשל השימוש בשדות חובה.

לאחר תקופה של כחצי שנה, בה נערך פיילוט מצומצם בחלק ממשרדי מיסוי המקרקעין האזוריים, רשות המסים מרחיבה את הפיילוט ומעתה ניתן להגיש דיווח על עסקאות במיסוי מקרקעין באופן מקוון בכל סוגי העסקאות ולכל עשרת המשרדים האזוריים.

יודגש, כי בשלב זה הדיווח המקוון הינו וולונטרי וניתן יהיה להמשיך להגיש את הדיווחים באופן ידני כפי שנעשה עד היום. בכוונת רשות המסים להתקין תקנות שיקבעו חובת דיווח באופן מקוון החל משנת 2016 וזאת, מכוח הסמכות שהוענקה לשר האוצר במסגרת סעיף 76א לחוק מיסוי מקרקעין.

הדיווח המקוון פתוח לציבור עורכי הדין המייצגים דרך מערכת המייצגים הקיימת באתר האינטרנט של רשות המסים. באמצעות המערכת, על המייצג למלא את טופס ההצהרה המקוון ולצרף כקובץ סרוק את כל הצרופות (כגון: חוזים, אסמכתאות על הוצאות, אימות חתימה ועוד). בסיום התהליך מתקבל מספר שומה ואף ניתן להדפיס במשרדו של עו"ד שובר לתשלום שומה עצמית (ניתן לתשלום בבנק הדואר) או לשלם באמצעות כרטיס אשראי (בכפוף למגבלת הסכומים הרגילה לגבי תשלומים בכרטיסי אשראי) או בהעברה בנקאית. כחלק מההיערכות להטמעת המערכת, רשות המסים מעבירה, בשיתוף המכון להשתלמות עו"ד של לשכת עורכי הדין בישראל, הדרכות בנושא לציבור עורכי הדין ברחבי הארץ.

תפעול המערכת

הכניסה למערכת תתבצע באמצעות כניסה למסך הראשי של הרשות בכתובת:  www.taxes.gov.ilובחירת נושא "כלים לשירותך" ו"סימולאטורים שירותים ותשלומים מקוונים" וזאת מתוך לשונית "מיסוי מקרקעין" שבסרגל העליון (ניתן לשמור את הקישור ב"מועדפים" לאחר הכניסה הראשונה). ההתחברות למערכת המייצגים מחייבת הזדהות הנעשית באמצעות כרטיס חכם.

במערכת המייצגים שולבו דברי הסבר מפורטים לגבי המידע הרב שניתן לקבל ואופן השימוש ביישומים. כמו כן, עומד לרשות ציבור המייצגים מרכז תמיכה, שתפקידו, בין היתר, לתת תמיכה שוטפת לפניות בכל הקשור להפעלת יישומי מערכת המייצגים בכלל, וההצהרה המקוונת בפרט, כולל הנחיות לגבי אופן ההתחברות למערכת ואופן רכישת כרטיס ההזדהות החכם (פרטי ההתקשרות למרכז התמיכה מפורסמים באתר).  

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה