מכתב שיצא בדואר רגיל לא יחשב כנתקבל אם הנישום טוען שלא קיבל אותו – ו"ע 326

מאת: סלי אילון

מנהל מיסוי מקרקעין שלח דרישה להשלמת פרטים בדואר רגיל. הקונה לא קיבל את המכתב, וישב לו שמח וטוב לב בביתו.

יום אחד אחרי שחלף המועד להוציא שומה לאחר השגה, התקשר מסמ"ק לרוכש ושאל אותו מדוע לא השלים את הפרטים. הקונה טען כמובן שלא קיבל דרישה כזו.

מסמ"ק הוציא שומה לאחר השגה.

ועדת הערר קובעת כי המועד להוציא את השומה חלף עבר לו, וזאת מכיוון שמסמ"ק לא שלח את המכתב בדואר רשום, ולכן לא יראו בקונה כאילו קיבל את המכתב.

אל תסמכו על הטיעון הזה במקרים בהם הלקוח קיבל את ההשגה – לדעתי, אם הקונה היה מודה שקיבל את המכתב, לא היה עוזר לו שהמכתב נשלח בדואר רגיל, ולא היתה התיישנות.

 
 

You may also like...

כתיבת תגובה