רכישה ומכירה של קרקעות בהיקף גדול ובמימון בנקאי מהווים עסק ויחויבו במע"מ – עונאללה – ע"מ 1012-06

מאת: רו"ח סלי אילון

באילו מקרים מכירת קרקע על ידי אדם פרטי תיחשב כהכנסה מעסק, ותחויב במע"מ?

מדובר באדם שביצע מספר רב של עסקאות רכישת ומכירת קרקעות במהלך השנים (במשך שלוש שנים בלבד ביצע יותר משלושים עסקאות, בהיקפים של מיליוני ש"ח), ואת חלקם רכש כשהן חקלאיות ומכר רק לאחר שהשביח אותן על ידי הפשרתן לבניה.

השופט משתכנע שמדובר בעסק, גם בשל היקף העסקאות, אך גם בשל שני אלו:

  1. בתביעה שהגיש המערער כנגד אחד הבנקים, הוא מעיד על עצמו שהוא איש עסקים העוסק בתחום הנדל"ן.
  2. באותה תביעה מסביר המערער שהוא היה פונה לבנק לקבל הלוואות לרכישת קרקע, ולפי התנאים שהציעו לו היה מחליט האם לבצע את העסקה או לא. אם כך, הרי שמדובר במימון בנקאי לעסקאות, דבר המטה את הכף לכיוון עסק.
  3. המערער רכש קרקעות בישובים כגון "עדי", "משגב" ו"צורית". בית המשפט סבור כי לא יתכן שרכש אותן לצורך פרטי, כי שמו של המערער הוא "אחמד עונאללה".
  4. העסקאות שביצע היו עסקאות מורכבות, לעיתים קרובות מבוצעות יחד עם שותפים.
  5. ישנם מקרים בהם מספר עסקאות שונות נעשו באותו היום עצמו.

מרגע שקבע בית המשפט כי מדובר בסוחר מקרקעין, הוא מחייב במע"מ גם קרקע בשווי כ 2.5 מיליוני ש"ח, שניתנה לכלתו של המערער. בית המשפט השתכנע כי המתנה לכלה נועדה כדי לברוח מנושים, ולא מתוך רצון להיטיב עם הכלה.

אזכיר לכם, שחוק מע"מ יחד עם חוק מיסוי מקרקעין תוקן לאחרונה, וכיום מוטל מע"מ גם על מכירת קרקע לקבוצת רכישה. אלא, שההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין לקבוצת רכישה אינן חד משמעיות, ולא אחת נתקל עורך הדין בשאלה האם אכן מדובר בקבוצת רכישה.

משרדנו נותן יעוץ בשאלה זו. השירות ניתן לבעלי המקרקעין שנמכרים וכן לרוכשים עצמם – אשר אם יקבע שמדובר בקבוצת רכישה, יחויבו במס רכישה כאילו רכשו דירה. (לרוב הרוכשים מדובר בחיסרון, שכן מדובר בדירה שאיננה הדירה היחידה שלהם, ועל פי הוראת השעה הם יחויבו במס רכישה גבוה מאד – עד 7%, אולם ישנם רוכשים אשר לגביהם זה מהווה יתרון, שכן מס רכישה על דירה יחידה נהנה מהמדרגות הנמוכות).

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה