רשות המסים מעלה הילוך בגבייה ומכריזה על מבצע לגביית חובות מס רכוש ישנים במטרה להסדיר את החובות ולשחרר קרקעות לבנייה

מנהל רשות המסים, משה אשר , הודיע היום על מבצע הקלות רחב היקף, שנועד לגבות חובות מס רכוש על קרקעות שנוצרו טרם ביטולו של המס וזאת, במטרה לאפשר לחייבים להסדיר  את חובות העבר על הקרקעות ולשחרר חסמים שנבעו  משעבוד הקרקעות מנעו העברת זכויות  ועיכבו הליכי תכנון ובניה. במסגרת המבצע ישלמו החייבים את מלוא קרן החוב ממס וייהנו מהקלות בריבית הצמדה וקנסות. בהתאם להערכות ראשוניות הגבייה בעקבות המבצע  צפויה לעמוד על  מאות מיליוני ₪.
החל משנת 2000 בוטל מס רכוש  והועמד על שיעור של 0%. עם זאת, למרות פעילות הגבייה הנמשכת, קיימים עדיין חובות עבר ברי גבייה בהיקף של מאות מיליוני ש"ח שצברו הצמדות ריביות וקנסות בהיקף של מיליארדי שקלים.  חוב למס רכוש הרובץ על קרקע אינו מאפשר העברת בעלות לידי קונה קרקע או אפילו לידי יורשים ומעכב ביצוע הליכים תכנוניים. היקף הקרקעות עליהן רובץ חוב למס רכוש נאמד במאות אלפי דונמים .
 
כחלק מהמאמץ המתמשך ברשות המסים להגדיל את הכנסות קופת המדינה, ובהמשך לפניות מהמגזר הערבי וכן לאור  המלצות צוות פנימי  בראשותו של סמנכ"ל לאכיפת הגבייה ברשות המסים, זאב פורת, הוחלט בהנהלת הרשות על מבצע הכולל הקלות מיוחדות לשנת 2014 לחייבי מס רכוש. 
במסגרת המבצע, יינתנו הקלות מפליגות ותנאי תשלום נוחים למסדירים את חובם, במטרה לשחרר קרקעות רבות ככל האפשר למכירה. על פי התנאים שנקבעו, חייב עד אשר לתאריך ה-31.7.2014 ישלם את סכום קרן חוב המס בתוספת 15% ריבית יבוטלו לו מלוא החיובים בקנסות וכן, יתרת הפרשי הצמדה וריבית. מי שישלם לאחר תאריך זה ועד לסוף שנת 2014, יזכה להקלה בחיוב הפרשי ריבית והצמדה, שיחושבו מיום ה-1.8.14 ועד למועד התשלום בפועל ולא מיום פתיחת החוב.  מתן ההקלה כפוף להסכמת החייב כי מדובר בתשלום סופי, והיא לא תינתן בתיקים שכבר מצויים בהליכי גבייה.
 
רשות המסים תפרסם בהרחבה מידע על ההקלות ובמהלך השבוע הבא יישלחו מכתבים המודיעים על ההקלות ל-18,000 חייבים ויורשיהם שאותם ניתן לזהות בוודאות, מתוך כ-35,000 יחידים וחברות בעלי חובות עומדים, אך כל בעלי החוב זכאים ורשאים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין באזור מגוריהם ולזכות לתנאים מקלים תמורת הסדרת חובותיהם במהלך התקופה שנקבעה. 

נכסים המוחזקים על ידי  בעלי קרקעות  להם יישלח המכתב
 
אזור שיפוטמשרד מיסוי מקרקעין
נכסים
שטח נכסים במ"ר
שטח ממוצע
מרכז
3,378
9,388,283
2,779
ירושלים
10,546
169,333,502
16,057
חיפה
7,869
47,002,657
5,973
ת"א
5,323
13,843,266
2,601
חדרה
10,499
77,272,440
7,360
טבריה
6,154
24,552,698
3,990
נצרת
21,599
73,963,383
3,424
נתניה
5,033
24,897,773
4,947
רחובות
3,394
9,824,128
2,895
באר שבע
1,320
20,757,260
15,725
סה"כ
75,115
470,835,390
6,268
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה