החלטת מיסוי 1593/14 – הקצאת אופציות לעובדים

בהחלטת המיסוי מדובר על חברה פרטית תושבת ישראל אשר העניקה אופציות להמרה למניות בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה למנכ"ל החברה.

האופציות עמדו לפקוע בדצמבר 2013 ודירקטור החברה אישר את הארכת התוקף של האופציות ב- 10 שנים נוספות, יתר תנאי האופציה לא שונו.

הבקשה: לאשר שהארכת תוקף האופציה לא תהווה אירוע מס ויחול רצף מס.

עפ"י הוראת המיסוי, הארכת המועד תסווג כאירוע מס- הן במישור החברה והן במישור של המנכ"ל- אך המס יחושב, ישולם וינוכה במקור במועד המימוש של האופציה למניות.

 

להלן קישור להחלטת המיסוי.

You may also like...

כתיבת תגובה