החלטת מיסוי 6593/14 – העברת מניות לפי הוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה

בעריכת רו"ח יגאל רופאשותף, מנהל מחלקת המסיםפאהן קנה ושות'

גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 6593/14 (להלן – "החלטת המיסוי") בעניין העברת מניות המוחזקות על ידי בני זוג במתווה הוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה.

במקרה הנדון, החזיקו בני הזוג במלוא מניותיה של חברה א', כאשר הבעל מחזיק ב-90% ממניותיה של החברה והאישה ב-10% ממניותיה של החברה. כמו כן החזיקו בני הזוג בחלקים שווים במניות של חברה ב'.

בני הזוג ביקשו להעביר את מלוא החזקותיהם בחברה א' לחברה ב' במתווה הוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה.

סעיף 104א לפקודת מס הכנסה קובע פטור מחבות במס לאדם המעביר את מלוא זכויותיו בנכס לחברה, בתמורה להקצאת מניות באותה חברה ובהתקיים כל התנאים הקבועים בסעיף.

רשות המיסים לא אישרה את הבקשה וקבעה כי המונח "אדם" בסעיף 104א לפקודת מס הכנסה לא כולל את בן הזוג ולכן אין באפשרות בני הזוג להעביר את מלוא החזקותיהם בחברה א' לחברה ב' בהתאם לסעיף 104א לפקודת מס הכנסה.

לקישור לתמצית החלטת המיסוי, לחץ/י כאן.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה