הקדמת תשלום "מענק עבודה" לקראת חג הפסח

לקראת חג הפסח הנחה שר האוצר להקדים את תשלום "מענק עבודה"כ- 380 מיליון ₪ יועברו לזכאים עוד לפני ערב החגשר האוצר, יאיר לפיד, הנחה את מנהל רשות המסים, משה אשר, להקדים את התשלום האחרון של "מענק עבודה" ("מס הכנסה שלילי") עד ל-2 באפריל וזאת במקום ב- 15 בחודש אפריל, המועד הקבוע בחוק. במסגרת התשלום האחרון, עבור בקשות שהוגשו בשנה החולפת, יועבר לחשבונות הבנק של הזכאים לקראת חג הפסח סכום של כ- 380 מיליון ₪. כך שבעקבות ההנחיה להקדמת התשלום, יוכלו למעלה מ- 233 אלף שכירים, הזכאים לקבלת מענק עבודה, להיעזר בו לקראת חג הפסח.

שר האוצר, יאיר לפיד: "הקדמת תשלום מענקי עבודה תאפשר לזכאים לקבלם ולהתארגן ביתר קלות לחג הפסח ולהוצאות הרבות הנלוות לו. נמשיך ונעשה ככל האפשר להקל על הציבור העובד בישראל."

עם העברת התשלום האחרון, הסכום הכולל שישולם עבור שנת המס 2012, למי שנמצאו עד כה כזכאים לקבלת מענק, עומד על כ- 855 מיליון ₪. מספר הזכאים לקבלת המענק עבור שנת 2012 עומד נכון להיום על כ- 241 אלף שכירים ועצמאים.

יודגש כי החל בשנת המס 2013 ניתן מענק מוגדל בשיעור של 150% לנשים עובדות שהן אם לילד אחד או יותר ולאבות חד הוריים, שילדיהם נמצאים אצלם וכלכלתם עליהם. 

נזכיר כי החל ב- 1 בינואר 2014, שכירים ועצמאים המרוויחים עד כ- 6,700 ₪ לחודש, העומדים בתנאי הזכאות, יכולים להגיש בקשות לקבלת המענק עבור שנת המס 2013, ולקבל מענק עבודה בגובה של אלפי שקלים. התשלום הראשון עבור שנת המס 2013 ישולם לזכאים בחודש יולי הקרוב ועד כה הוגשו עשרות אלפים של בקשות לקבלת המענק.

הבקשות לקבלת המענק מוגשות בכל אחד מסניפי דואר ישראל בהליך פשוט וממוחשב והנתונים מועברים ישירות למחשבי הרשות (הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום). התשלום מופקד במועדים הקבועים בחוק ישירות בחשבונות הבנק של הזכאים וכתוספת נטו לשכר מעבודה.

רשות המסים מפרסמת באתר האינטרנט בכתובתhttp://taxes.gov.il/ "סימולאטור" באמצעותו כל אזרח יכול לבדוק את זכאותו לקבלת המענק וכן קיים באתר יישום המאפשר לכל מי שכבר הגיש תביעה לעקוב אחר מהלך הטיפול בפניה שהוגשה. כמו כן, הרשות מפעילה מרכז מידע טלפוני (במספרי הטלפון: 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400).

 

You may also like...

כתיבת תגובה