חדש באתר הרשות: הפקת שובר ברקוד לתשלומי חובות מס הכנסה ותשלומי שכר דירה

רשות המסים החלה לאחרונה, במסגרת שיפור השירות ללקוחותיה, לאפשר לבעלי חובות במס הכנסה וחובות ניכויים וכן למשכירי דירות, להפיק בעצמם באתר הרשות, שוברי ברקוד לצורך תשלום חובותיהם.

רשות המסים מפיקה בכל שנת מס כ- 700,000 שוברי תשלום עם פס מגנטי לצורך תשלומי חובות מס הכנסה, חובות ניכויים ותשלומי שכר דירה, דבר שחייב את בעלי החוב ומשכירי הדירות להגיע למשרדי הרשות לקבלת שוברי התשלום. מעתה, במטרה לצמצם את ההגעה הפיזית למשרדים, יוכל כל בעל חוב ומשכיר דירה להפיק לבד באתר הרשות שובר ברקוד ולהדפיסו בכל מדפסת.

השובר ישולם בבנק הדואר בלבד ואין מגבלה לגבי הסכום לתשלום. בשובר ימלא בעל החוב את נושא המס, סוג התשלום, שנת המס והסכום לתשלום.    


לתשלומי חובות מס הכנסה – https://www.misim.gov.il/gmhovotmh/firstPage.aspx

לתשלומי חובות ניכויים – https://www.misim.gov.il/nitashlumN/firstPage.aspx

לתשלומי שכר דירה – https://www.misim.gov.il/gmhovotmh/firstPageScharDira.aspx?cur=1

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה