יום הזיכרון לחללי צה"ל- תמצית הקלות במס רלוונטיות:

יום הזיכרון לחללי צה"ללרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה,

מצאנו לנכון להביא לידיעת המשפחות שאבדו את יקיריהן ולידיעת הנפגעים, תמצית הקלות במס רלוונטיות:הקלות במס הכנסה
אדם שנפגע בפעולת איבה או במערכות ישראל, והפך עיוור או נכה 100% (ובמקרים מסוימים נכה מעל 89%) זכאי לפטור על הכנסות מיגיעה אישית (עסק, עבודה, פנסיה וכו'), על הכנסות פסיביות (השכרה, דיבידנד, ריבית וכו') ועל הכנסה פסיבית הנובעת מריבית על פיקדון, שמקורו בפיצויים על נזקי גוף, וזאת עד לתקרות ההכנסות הפטורות.

פטורות ממס קצבאות בשל פצעי מלחמה, קצבאות לנפגעי פעולות איבה, קצבאות נכות ושארים מביטוח לאומי ושאינן מביטוח לאומי (עד תקרה), קצבאות אובדן כושר עבודה באופן חלקי, קצבאות לנכה ברגליו להחזקת רכבו, קצבאות לשארי חייל שמת עקב פעולת מלחמה שהוא היה המפרנס שלהם ופיצויים כוללים על מוות או חבלה.

זכאים להקלות במס אלמנים ואלמנות של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה שיש להם ילדים מתחת לגיל 19, עוד זכאים להקלות מי שמטפלים בילד משותק, עיוור או שנפגע פגיעה נפשית קשה כתוצאה מפעולת איבה, וכן מי שהיו לו הוצאות להנצחת זכרו של בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס או חתן, שהיה חייל שנספה במערכה או חלל פעולות איבה.

הקלות במיסוי מקרקעין

בן משפחה של חייל שנספה במערכה (הורה, אלמנה, ילד עד גיל 40) וכן בן משפחה של נפגע פעולות איבה, יהיה זכאי לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% משווי המכירה, בעת רכישת דירת מגורים או קרקע לבניית דירת מגורים, לשם שיכונו. הפטור כאמור יינתן פעמיים בחיים בלבד.

בן משפחה המבקש לעשות שימוש בפטור זה והדירה הנרכשת היא דירתו היחידה, צריך לשים לב כי תשלום מס הרכישה האמור אינו גבוה מהמדרגות הניתנות ברכישת דירה יחידה.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה